Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Erkänn Palestina

I dagarna ska FN rösta om att erkänna Palestina som nationalstat, alltså att Palestina ska få samma status som övriga länder i FN-församlingen. Man kan tycka att det är en liten grej, att det rent av vore ganska självklart att Palestina borde ses som en jämbördig förhandlingspartner med Israel. Men för sionismen och imperialismen finns ingen sådan rättvisa. För dem finns ingen verklig folkrätt och alltså ingen nationalstat som heter Palestina.

Israels ockupation och terror mot den del som enligt 1967 års fastslagna gränser skulle bli nationen Palestina fortsätter. Enbart genom sin bosättningspolitik och sin statsterrorism visar Israel att man inte erkänner Palestina eller ens palestiniernas rättigheter som folk. Många reaktionära politiker i Israel vägrar rent av att erkänna palestinierna som folk. Detta är den situation som palestinierna lever i och trots detta får vi i media allt som oftast höra om hur viktigt det är att till exempel Hamas erkänner Israels rätt att existera.

Egentligen vet vi redan hur omröstningen kommer att sluta. Vi vet att en majoritet av världens länder, liksom en majoritet av världens folk, är för ett erkännande av Palestina. Vi vet dock lika säkert att USA kommer att utnyttja sin vetorätt, det vill säga att blockera förslaget. USA kan helt enkelt inte överge sin allierade, som utgör en strategisk och militär utpost i regionen.

Även om ett erkännande blockeras genom USA:s veto ger omröstningen en viktig signal i FN och i världssamfundet. Palestina har brett stöd samtidigt som Israel förlorar vänner i rask takt. I denna situation är det pinsamt att utrikesminister Carl Bildt helt utan skam fortsätter att gå med USA-imperialismens koppel genom att kräva att förhandlingar först måste tas upp med Israel. Förhandlingar som görs omöjliga genom Israels ständiga brott och övergrepp mot den internationella rätten.

Vi i RKU hoppas att omröstningen skickar ytterligare en tydlig signal om att palestinierna inte tänker ge sig. Sedan 1948, då apartheidstaten Israel bildades genom fördrivning av miljoner palestinier, har folket i Palestina kämpat – för sitt land, för sina rättigheter och för sin frihet. Vi menar också att även om Palestina erkänns, så går kampen vidare. På kort sikt är en tvåstatslösning nödvändig, ett självständigt Palestina utifrån 1967 års gränser. På lång sikt är vi dock motståndare till hela det sionistiska och rasistiska projektet Israel. En stat kan aldrig byggas genom särbehandling av olika folk. Lösningen måste istället vara en palestinsk nation för judar, muslimer och kristna tillsammans.

– Erkänn Palestina - Bojkotta Israel!
– Krossa imperialismen och sionismen!

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion