Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Lyckad första träff i kaderskola

Helgen 7-8 januari anordnades en skola för ett urval av förbundets ledande och drivande medlemmar. Deltagare hade rest från Malmö i söder till Skellefteå i norr för att studera och diskutera vår organisation och våra uppgifter.

Samlingsbild av deltagarna
Samlingsbild

RKU:s verksamhet, målgrupp och arbetssätt diskuterades men också vår tidning Rebell och dess roll i förbundsbyggandet. Dessutom redogjorde RKU:s internationella sekreterare August Eliasson om läget i Syrien. Under kvällarna fanns det också tid för lite mer lättsamma aktiviteter som rundpingis och frågesport. Att träffa och lära känna kamrater är stärkande för förbundskänslan. Det är också viktigt att kadern får dela med sig av sina erfarenheter och diskutera med andra i samma situation. Det är ett av de sätt som kaderskolan stärker de lokala styrelserna. Men skolan är också en del av en medveten strävan att underlätta generationsväxlingen.

Den låga medelåldern och alla de nya ansiktena var ett glädjande tecken på att detta fungerat bra. Avslutningsvis vill centralstyrelsen tacka alla för en mycket lyckad helg! Ett särskilt tack till de som skrev upp sig som RKU-supportrar. RKU:s medlemmar är inte de rikaste rent finansiellt men desto rikare på medvetenheten om behovet av att stärka RKU:s ekonomi.

Hampus Persson

Kortintervjuer med deltagare

Magnus Fastbom
Magnus Fastbom

Magnus Fastbom, 20 år, hissmontör, Stockholm
– Det har varit berikande! Kadern är RKU:s bärande balk och skolan behövs för att bygga fram en stark och drivande kader. Det är viktigt att en ny kader skolas upp som är redo att axla ansvaret att sitta på ansvarsposter. Skolan inspirerar till det men också ökat ansvarstagande och frivilligt ledarskap. Jag ska ta med mig allt jag lärt tillbaka till Stockholm.

Esmeralda Kramenius
Esmeralda Kramenius

Esmeralda Kramenius, 19 år, kundservice-medarbetare, Karlstad.
– Skolan är bra och intressant, bra med stor nationell spridning. Kul att det är så många nya ansikten också, det är stärkande att träffa alla. Vi behöver teoretisk och praktisk skolning för att stärka det kommunistiska ungdomsförbundet. När vi delar med oss av erfarenheterna från våra lokalorganisationer stärker vi hela förbundet.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion