Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU samlas till viktiga distriktskonferenser

I slutet av september samlas ungkommunisterna till konferenser i Göteborg, Stockholm och Malmö. Hampus Persson, förbundssekreterare, och William Frejd, ordförande, berättar om varför det är viktigt för medlemmar att delta.

William Frejd
William Frejd,
RKU:s ordförande
Hampus Persson
Hampus Persson,
RKU:s förbunds-
sekreterare

Varför anordnar RKU konferenser?
- Konferenserna fyller en viktig funktion i förbundet, säger Hampus Persson, förbundssekreterare. Genom konferenserna knyts förbundet ihop till en helhet.
- De fyller inte minst en demokratisk funktion, säger William Frejd, ordförande. Och det märks särskilt på den här konferensen.

Hur märks det?
- På den här konferensen kommer det vara mycket viktiga diskussioner som berör alla medlemmar, säger William. Vi kommer diskutera klimatfrågan för att försöka enas om en slagkraftig politisk linje. Utöver det kommer vi också fortsätta diskussionerna om vårt nya handlingsprogram, ett arbete som satte igång på vår nationella konferens i maj.
- Vi kommer också diskutera och planera för den kommande utåtriktade kampanjen som RKU ska ha, säger Hampus. Centralstyrelsen har planerat för en kampanj som lyfter fram klassfrågorna som det avgörande för ungdomars vardag idag. Centralstyrelsen kommer på konferenserna lägga fram en del av materialet för deltagarna att diskutera.

Mycket att diskutera verkar det vara. Ska ni inte göra något praktiskt också?
- Jodå!, svarar William. Vi kommer smygstarta kampanjen genom att hålla appellmöten på stan där vi uppmärksammar en rad olika frågor ur klassperspektiv.

Det verkar som en riktig heldag det här. Hur anmäler man sig?
- RKU-medlemmar anmäler sig via RKU:s interna webbplats. Är det någon sympatisör som vill delta får man gärna höra av sig till RKU:s förbundscentral.

Praktisk information om RKU:s distriktskonferenser:
Västra distriktets konferens kommer hållas i Göteborg den 22 september (Facebook-event).
Östra distriktets konferens kommer hållas i Stockholm den 29 september (Facebook-event).
Södra distriktets konferens kommer hållas i Malmö den 29 september (Facebook-event).

Redaktionen

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion