Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU:s västra distrikt höll konferens i Göteborg

Medlemmar från RKU:s lokalorganisationer i Göteborg, Karlstad och Jönköping samlades under helgen till konferens på Proletären FF:s klubbhus i Göteborg.

Diskussioner på konferensen
Diskussion på
konferensen

Nästa vecka kommer ytterligare två konferenser hållas i RKU:s södra och östra/norra distrikt. Dessa kommer fungera som ett startskott för höstens verksamhet som bland annat kommer innehålla en förbundsomfattande diskussion om miljön och klimatet men också en utåtriktad kampanj med klass-tema. August Eliasson berättade om hur Centralstyrelsen resonerat inför kampanjen: “Grunden för att kunna knyta ihop kampen för dagskraven, kampen för våra rättigheter här och nu med kampen för revolutionen är att verka i och agera i klasskampen. Det stora problemet idag är tyvärr avsaknaden av en rörelse och kamp i arbetarklassen eller bland ungdomen. Detta gör det svårt för oss kommunister att gripa in i frågor, att hitta självklara frågor att knyta till socialismens idéer. Det betyder dock inte att vi ska sitta och vänta in rätt förutsättningar. Förra höstens kampanj tycker jag själv var ett väldigt lyckat exempel på en RKU-kampanj. Vi lyckades gripa in i en fråga, bostadsbristen, och lyfta problemet, kapitalismen och marknadslösningarna, samt diskutera lösningen, ett socialistiskt Sverige, med folk på ett konkret sätt.”

Förrutom dessa viktiga diskussioner diskuterades även Centralstyrelsens förslag på nytt handlingsprogram som ska beslutas om på den elfte kongressen i maj 2013.

Utöver diskussionerna var också utåtriktat arbete planerat. På Frölunda torg kunde de förbipasserande ta del av våra flygblad och tidningar men också lyssna till appeltalen som brännmärkte klassamhället. När manifestationen hade pågått i lite mer än en timme avbröts vi av väktare som hävdade att vi störde ordningen. Glädjande var att ett antal åhörare och förbipasserande anslöt sig till oss och uppmanade oss att fortsätta med mötet. De frågade sig varför SD fick hålla tal men inte vi och kom fram till att det berodde på att vi hotade de kapitalister som bussat väktarna på oss.

Stärkta återvände vi till konferensen som avslutades med middag och social aktivitet.

Hampus Persson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion