Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Fördöm Israels sjöröveri - fördöm blockaden av Gaza

För tredje året i rad försöker organisationen Ship to Gazas skepp nå den palestinska Gaza-remsan med förnödenheter för att bryta den omänskliga blockad Israel upprättat. Och även denna gång stoppades aktionen av Israels sjöröveri. Under lördagsmorgonen bordades skeppet Estelle av Israelisk militär och enligt uppgifter är skeppet fört till den israeliska staden Ashdod.

Israel visar ännu en gång att de är beredda att gå emot alla internationella lagar och väljer att agera som de terrorister de är, genom att borda ett civilt skepp på internationellt vatten. Vi i RKU fördömer Israels sjöröveri och attacker mot Ship to Gaza. Vi kräver också att Estelle med besättning såväl som last, släpps och tillåts fortsätta sin färd mot Gazaremsan.

Samtidigt är vi medvetna om att Israels agerande är helt i linje med dess mer än 60-åriga ockupationspolitik. Vi menar att såväl blockaden mot Gaza som den rasistiska israeliska statsbildningen är illegitim.

Vi stödjer fullt Ship to Gazas viktiga krav på omedelbar och fullständig upplösning av blockaden och riktar vår solidaritet till Estelles modiga besättning. RKU uppmanar även till en total bojkott av Israel och israeliska varor som ett sätt att sätta press och väcka internationell opinion. Vi solidariserar med de palestinier som kämpar mot ockupationen, för ett fritt Palestina.

- Solidaritet med Ship to Gaza!
- Krossa den Israeliska terrorstaten - för ett fritt Palestina!

RKU:s Centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion