Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Distriktsträff i Norrland

Norrland har historiskt sett utgjort ett eget distrikt i RKU med egna konferenser och en av centralstyrelsen utsedd distriktsledning. Men under mitten av 2000-talet när RKU försvagades tappade det norra distriktet så pass mycket kraft att det inte längre gick att upprätthålla ett eget distrikt. Lokalorganisationer och enskilda medlemmar i norr inbjöds istället att delta på det östra distriktets aktiviteter. Förhoppningsvis ska det nu bli ändring på det!

Under kongressperioden har RKU sakta men säkert gått framåt i norr. Som ett led i RKU:s centralstyrelses målsättning att re-organisera ett norrlandsdistrikt kommer en distriktsträff att anordnas i Umeå den 24-25 november. Detta för att kamraterna i norr ska få en chans att träffas, diskutera och lära av varandra. Förrutom utåtriktat politiskt arbete är föredrag och sociala aktiviteter inplanerade.

-”Det är ett steg i fasen att bygga ut det kommunistiska ungdomsförbundet i norrland” säger Andreas Mångberg från RKU-Umeå. Han vill uppmana sympatisörer att delta: -”Är man ung och kommunist så är träffen en bra början och man får en bra inblick i ungkommunisternas verksamhet”. “Vi ska ha utåtriktat möte, diskutera organisering och politiska frågor. Det är alltid kul att träffa kamrater från hela norra norrland. Större delen av Sverige finns faktiskt ovanför Gävle”.

Distriktsträffen kommer att starta klockan 12.00 lördagen den 24 november. Sympatisörer är välkomna att delta. Anmäl intresse till: rku@rku.nu.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion