Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Överklassen – vilka är de?

Dagens Sverige är ett jämlikt land kan vi höra etablissemanget basunera ut och göra sig stolta över. Problemet med etablissemangets uttalande är att den inte alls överensstämmer med verkligheten som du och jag kan se i vardagen.

Sanningen är den att Sverige är långt ifrån jämlikt. I dagens Sverige så äger 1 procent 32 procent av den svenska privata förmögenheten. Detta kan räknas upp till 1 800 miljarder svenska kronor och detta är bara de rika skrivna i Sverige. Om vi räknar med de svenska kapitalister som är skrivna utomlands så blir det över 40 procent av förmögenheten och räknas upp till 2 700 miljarder kronor.

Det är inte svårt att se att det försiggår en skev fördelning av den svenska ekonomin. Den rikaste kapitalisten skriven i Sverige, Stefan Persson, äger ca. 180 miljarder (en ökning med 30 miljarder sedan förra året), medan en arbetarklassungdom inte ens kan få ett jobb med säker anställning. Varför ska det behöva vara så att en arbetarungdom knappt kan samla ihop pengar så de kan bli oberoende ifrån sina föräldrar, medan till exempel Wallenbergs barn kan ta del av familjerikedomen och leva lyxiga liv? Wallenbergsstiftelserna aktieinnehav värderades till runt 41,1 miljarder i början av 2011, detta medan många arbetare varslades och jobb flyttades utomlands för mera profit till de redan rika.

Hur kan detta vara ett jämlikt Sverige? Det är det inte och har aldrig varit det. Därför reser RKU parollen ”Klass mot klass” för det som sker i dagens Sverige är en klasskamp, men tyvärr främst från borgarklassens sida. Arbetarklassen måste resa sig och ta till kamp mot den styrande klassen, borgarklassen.

Statistik över de fem rikaste kapitalisternas privata förmögenheter (från 2011):
1. Ingvar Kamprad, 450 miljarder SEK
2. Stefan Persson, 150 miljarder SEK
3. Hans Rausing, 45 miljarder SEK
4. Antonia Ax:son Johnson, 45 miljarder SEK
5. Finn Rausing, 38 miljarder SEK

Andreas Köhler

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion