Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

RKU anordnade lyckad distriktsträff i Norrland!

I helgen samlades RKU-are från Norrland för att påbörja reorganiseringen av ett norrlandsdistrikt.

Torgmöte
Torgmöte
Gruppbild
Gruppbild

Även om vissa deltagare fick förhinder representerades RKU:s lokalorganisationer i Umeå, Skellefteå och Ånge av 2-3 kamrater vardera. Stämningen var god och träffen inleddes under lite lättsammare former med banderollmålning och social aktivitet under fredagskvällen. Efter en stadig grötfrukost fortsatte sedan konferensen under lördagen med ett appellmöte i centrala Umeå. Talade gjorde bland annat Andreas Mångberg.

Elina brännmärkte det kapitalistiska systemet och berättade om den ekonomiska krisen: “Den ekonomiska krisen beror varken på dåliga politiker eller lata arbetare. Den beror på det kapitalistiska systemet och på hur det är uppbyggt. Det beror på att vi har ett samhälle som bygger på att några få äger och kontrollerar storföretag, fabriker och arbetsplatser medan den stora majoriteten ska arbeta och konsumera för att höja de rikas vinst. Ett samhälle som bygger på ständig ökad vinst, ständigt ökad produktion och ständigt ökad konsumtion. När de rikas vinst inte är tillräcklig, när de inte lyckas sälja allt som storföretagen producerar, då kraschar ekonomin. Det är alltså deras system och deras vinstbegär som skapar krisen.”

Mångberg talade också om krisen, bland annat utefter sina egna erfarenheter: “Många var glada i höst när de kanske fick sitt första riktiga jobb på Volvo Umeverken. Lernia sa: “Volvo är inne i en expansiv fas, där behövs det mycket personal så fort som möjligt. Ni får minst sex månader. Nästan i samband med att första lönen kom fick de första 58 arbetarna sparken från Lernia och Volvo. De fick veta att de inte var önskvärda, ‘ni kan inte producera nåt vi vill ha’. Sen fick de övriga 100 veta att 20:e december, ‘efter det är vi inte i behov av er längre, ni är dåliga. Ni behövs inte, vi har överproduktion här, ni kostar alldeles för mycket!’. Jag själv är bemanningsanställd på Lernia, på Volvo Umeverken, och jag fick gå. Detta händer inte bara i Umeå utan i hela Sverige och när bemanningsanställda får gå då blir det knappt en notis i rikstäckande media, knappt ens i lokalpressen.”

Konferensen fortsatte sedan med en inledning om vår organisationsteori och om förbundsbyggandets mest brännande uppgifter. Efter inledningen diskuterades det i små- och storgrupp om vår roll och våra uppgifter utifrån det läge vi har att verka i idag. Men också mer konkret hur vi ska gå vidare för att stärka och bygga ut förbundet i norr med alla de särskilda svårigheter och möjligheter som det innebär. Vikten av planmässighet, målmedvetenhet och långsiktighet poängterades.

Efter detta höll undertecknad ytterligare en inledning om den kampanj med temat “klass mot klass” som förbundet driver under höst och vår. Tanken är att RKU ska dra sitt strå till stacken för att bidra till ett klassmedvetande hos ungdomen och med vårt socialistiska helhetsperspektiv försöka besvara de frågor som många unga har. Lokalorganisationerna fick tid att diskutera och planera lokala kampanjupplägg med konkreta målsättningar för att planera hur arbetet ska gå vidare på orterna.

Distriktsträffen kännetecknades av en god och kamratlig stämning och alla kunde enas om att dessa träffar borde bli något återkommande. Nu fortsätter arbetet centralt som lokalt med att stärka och bygga ut förbundet i norr.

Hampus Persson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion