Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Ny RKU-organisation bildad i Karlskoga

Under en längre tid har det affischerats och bedrivits verksamhet i Karlskoga, ett par mil från Örebro. Tillsammans har de varit 5-6 personer som varit i kontakt med RKU, och träffat medlemmar från närliggande orter. I förra veckan togs så steget till att bilda en egen lokalorganisation, RKU-Karlskoga.

Efter ett offentligt möte om fascismen anordnat av Kommunistiska Partiet konstituerades organisationen av tre närvarande kamrater. Och ytterligare ett antal står på tur att väljas in på kommande möten, berättar Niclas Karlsson, som till vardags är roddare och ljudtekniker, och nu nybliven ordförande för lokalorganisationen.

– Vi har deltagit i studiecirklar med medlemmar från Örebro och har känt oss väldigt välkomnade, fortsätter Christian Valdemarsson, som tagit på sig uppgiften som sekreterare fram till nästa möte, då de förutom att slå fast styrelseposter också ska planera vårens verksamhet.

– En viktig fråga kommer vara arbetsmarknadspolitik, menar Niclas Karlsson.

Brukskommunen Karlskoga har liksom många andra mindre kommuner drabbats hårt av varsel och nedskärningar. Tyvärr leder detta till att många ungdomar riskerar att dras till främlingsfientliga organisationer som Sverigedemokraterna. Robert Krantz, industriarbetare och nybliven kassör i lokalorganisationen, hoppas att RKU-Karlskoga ska kunna ge ett alternativ för dessa. Christian Valdemarsson håller med.

– Vi vill väcka klasskänslan, visa att det finns ett alternativ, förklarar han.

Alla tre har tidigare varit medlemmar i Ung Vänster, men upplevde inte att de passade in där. Överhuvudtaget är de kritiska till vänstern idag.

– Vänstern har tagit sig själv för givet alldeles för länge, menar Niclas Karlsson och de andra håller med.

– Man har övergett värderingarna och klasskampen, fyller Christian Valdemarsson i.

Nu finns ett utomparlamentariskt alternativ i Karlskoga och de hoppas att fler som vågar tänka i andra banor än att kapitalismen är enda vägen ska ansluta sig.

– Vi vill visa att kommunismen lever, avslutar Robert Krantz.

Även om lokalorganisationen är precis nybildad hoppas de att fler intresserade kommer att höra av sig. Stämningen är god i möteslokalen när RKU-Karlskogas första, men knappast sista, medlemsmöte avslutas. Så finns ett revolutionärt alternativ på ytterligare en ort i Sverige!

August Eliasson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion