Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Enade vi stå – söndrade vi falla

Det råder en tid av fördjupad kris och hög arbetslöshet idag. Speciellt den höga arbetslösheten för oss unga har sedan 90-talet blivit ett permanent tillstånd. Vi i RKU menar att både krisen och arbetslösheten är något att beskylla det rådande kapitalistiska samhällssystemet för. I synnerhet den idag rådande nyliberala kapitalismen, där offentlig sektor slaktas istället för att byggas ut och där staten häller skattepengar till företagens vinster istället för att skapa arbetstillfällen och välfärd för alla.

Den pressade situationen för oss unga i arbetarklassen är idag given. Men det finns tusen och en saker som är fullt realistiska och logiska för oss att kräva för att ändra situationen och förbättra utsikten för våra unga liv. För att ta ett fåtal exempel:
- kräva att staten ska skapa arbeten, till exempel genom att bygga bra och billiga hyresrätter genom ett bostadsbyggnadsprogram och att bygga ut den idag helt eftersatta offentliga sektorn med mer arbetstillfällen.
- sänka den allmäna arbetstiden från 8 till 6 timmar om dagen, för att dela på arbetsbördan
- sänka pensionsåldern till 60 år, så att vi unga kan avlasta de äldre.
- lagstifta om begränsningar i aktieutdelningar, så att företag inte tillåts ge sina ägare miljardbelopp och i samma veva sparka tusentals anställda.
- konfiskera industri som flyr landet, för att rädda arbeten och samhällen från att försvinna.

Detta är exempel på åtgärder som RKU menar skulle hjälpa till att möta krisen. Det är dagsaktuella klasskrav, krav som gynnar oss i arbetarklassen men inte borgarklassen. Eftersom borgarklassen idag sätter agendan för vårt lands politik så tillåts inte denna typen av krav komma upp till debatt.

Istället för att sätta en agenda och driva krav utifrån de arbetarna han utger sig representera köper LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson hela den borgerliga problemformuleringen. LO har under de senare åren passivt tittat på eller själva varit bidragande till att börja dela upp arbetarklassen i olika lag. Vi unga har under de senaste två årtiondena fått bevittna hur osäkra anställningsformer gått från undantag till norm, inte för att vi velat ha flexibla anställningar utan för att företagen velat. Regeringen har även gett företagen lägre skatt för att anställa unga. På ingång är skattelättnader för företag som etablerar sig i särskilt utsatta förorter.

Det senaste erbjudandet kommer från LO själva som sedan 2010 och framåt själva erbjudit företag inom flera av sina olika avtalsområden att anställa unga under 25 år för 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen. LO menar, påhejade av regeringen och näringslivet, att denna typ av anställningar skulle hjälpa företagen att anställa fler. Denna av media så kallade jobbpakten, har inte blivit den nationella princip som Karl-Petter strävat efter så duktigt under hösten. Men Handels, Kommunal och IF Metall, tre stora och ungdomsintensiva avtalsområden har godkänt en modell som denna.

Detta att erbjuda olika så kallade stimulansåtgärder för att få snurr på de ekonomiska hjulen och faktiskt få företagen att anställa nytt kan vid första anblick ses som sympatiskt. Men RKU menar tvärtom att denna typ av åtgärder är principiellt oacceptabla för att behålla och stärka arbetarklassens position, det enda de uppbådar är att splittra arbetarklassen i olika skikt, vilket på sikt även leder till ytterliggare press på hela arbetarklassens löner och ställning. Inte heller är det ett botemedel på krisen eftersom att folk inte kommer ha råda att konsumera när lönerna går ner. Detta lärde sig den organiserade arbetarrörelsen den hårda vägen under 30-talets depression när de frenetiskt arbetade emot korttidsanställningar och lönesänkningar. Vi i RKU har valt att lära av historien. LO-ledningen och Karl-Petter har inte läst samma historia, eller så har de valt att inte dra samma lärdomar.

RKU menar att enbart genom att vi unga arbetare kämpar tillsammans som vi kan skapa en bättre framtid för oss. Enade vi stå – söndrade vi falla!

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion