Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Näthat, klasshat och patriarkat

Det finns flera aspekter av debatten om näthat som är värda att belysa från ett kommunistiskt perspektiv. Näthatet och debatten visar återigen upp det fula patriarkatet där män hatar kvinnor just för att de är kvinnor.

Från reaktionärt håll, från sidor som påstår sig vara emot etablissemanget, som Avpixlat m.fl, hörs samma gamla visa. “Vi hatar inte, vi kritiserar bara journalisterna”. De får dock svårare att förklara varför det främst är kvinnliga journalister och mediapersonligheter som utsätts, och framförallt att hatet skiljer sig. Kvinnor utsätts för ett hat som riktar sig mot dem som just kvinnor. De utsätts för förnedrande kommentarer om deras kroppas och deras sexualitet. Grova hot om våldtäkt och sexuell förnedring har blivit vardag för många kvinnor i offentligheten.

Detta grova hat mot just kvinnor visar att extremhögerns försvar av hatet som “kritik mot journalister” bara är lögner. Tvärtom så frodas högerpopulister och reaktionärer just i det hat och den frustration som breder ut sig i vissa delar av samhället, och då främst i arbetarklassen.

Därför finns det anledning att skilja på hatet mot etablissemanget och de sexistiska och rasistiska angrepp som inte sällan är en del av hatet.

Som kommunist delar jag frustrationen, och rentav hatet, mot etablissemanget. Jag erkänner gärna att jag hatar överklassen, kapitalismen och dess representanter. Detta hat menar jag är sunt. Det vi som kommunister reagerar mot är alltså egentligen inte hatet och frustrationen som fyller kommentatorsfällt och internetforum. Utan hur det ger sig till känna och vilka det riktas mot, alltså sexismen och rasismen.

Bloggar och sidor som Avpixlat inte bara lever på människors frustration, utan förmedlar och eldar också på hatet. Eftersom den breda extremhögern inte har någon förståelse för hur samhället fungerar byggs deras politiska uppfattningar på känslor, hat och fördomar. De förmår inte på något sätt att göra samhällsvetenskapliga analyser utifrån detta. De utgår från en borgerligt idealistisk syn på samhället där de pekar ut “PK-eliten” och “PK-tänkandet” (PK=Politiskt Korrekt) som problemet. De reproducerar befintliga strukturer som rasism och sexism för att kunna bygga en världsbild. Bakom de här idéerna står i slutändan krassa intressen om att omforma den svenska kapitalismen efter just deras intressen.

Men högerextremisterna är inte ensamma om denna borgerlighetens oförmåga till samhällsanalys. Från den övervägande delen av mainstreamjournalisternas och politikernas sida försöker man istället att göra frågan till en fråga om etik och moral. Mot hatet sätter dessa “kärlek” och problemet söks inte i samhällets materiella bas, utan i “pöbelns” brist på moral och etik. För dessa journalister och politiker ur etablissemanget är problemet att “människor är elaka” eller rent av “obildade”. Därför hatar de och därför ska hatet bekämpas med bildning, moral och kärlek.

När kvinnor som på olika sätt framträder offentligt (oavsett om de tillhör etablissemanget eller inte) trakasseras sexuellt eller när människor med utländsk bakgrund utsätts för rasistiska glåpord så förklarar etablissemanget detta med “obildning” och “elakhet”, när det i själva verket är sexistiska och rasistiska strukturer som de själva är en del av.

Det borgerliga mediaetablissemanget förstår sig alltså inte på hatet eftersom de, precis som högerextremisterna, har en borgerlig samhällssyn där människors tankar skapas oberoende av hur samhället ser ut. Därför görs problemet till att handla om “för lite kärlek”, istället för att rötterna till problemet söks i hur samhället ser ut.

Vi kommunister utgår från en marxistisk, materialistisk samhällssyn. Vi söker rötterna till problemet i hur samhället ser ut, i samhällets materiella bas. Det så kallade “näthatet” och den ökade rasismen och sexismen, liksom Sverigedemokraternas framgångar, grundar sig dels i existerande strukturer som det patriarkat som i tusentals år tillåtit män att äga och kontrollera kvinnor och deras kroppar och sexualitet. Eller de imperialistiska, rasistiska strukturer som placerar den västerländska civilisationen och de vita folken överst. Strukturer som är intimt förbundna med det klassamhälle vi lever i.

Men näthatet grundar sig också i, och förstärks av, en befintlig och till stora delar berättigad frustration i samhället. Frustrationen i sin tur grundar sig inte i “obildning” utan i ett samhälle som blir allt hårdare för vanliga människor.

I takt med att arbetarklassen försvagats och socialismen pressats tillbaka globalt och nationellt har välfärdssamhället monterats ned och klyftorna ökat. Utvecklingen där arbetare och vanligt folk får det sämre skapar en ökad känsla av otrygghet, av hopplöshet och av ilska och hat. Mot etablissemanget och på det man uppfattar som främmande, men också på de som har det sämre än en själv, neråt.

Utan en förståelse för hur samhället är uppbyggt, för de ekonomiska strukturer som skapar utsugningen och förtrycket av arbetarklassen och ständigt göder kapitalet, kan vi aldrig förstå oss på rasism, sexism och så kallat näthat.

Vi kämpar för att vanliga människors frustration ska ta sig uttryck i det hat som faktiskt kan vara kreativt, nämligen klasshat. Klasshat kan vara kreativt eftersom det riktar sig mot de som har den verkliga makten, det riktas uppåt och inte neråt. Men det är också kreativt för att det nödvändigtvis är ett hat som riktas mot överklassen i egenskap av makthavare i det kapitalistiska klassamhället.

Vårt klasshat är samtidigt kärlek. Inte någon sorts allmän goodwill-kärlek, utan kärlek till arbetarklassen och folket. Till de som bär upp samhället. Den kärleken står i direkt motsättning till sexism, rasism eller annat som splittrar oss som borde hålla ihop mot förtryckarna. Därför säger vi som författaren Sven Wernström en gång uttryckte det: “Man kan inte älska människorna utan att hata deras förtryckare”.

August Eliasson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion