Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU anordnade distriktskonferenser

Under de två gångna helgerna anordnade RKU totalt fyra distriktskonferenser. På dagordningen stod bland annat kongressförberedelser och RKU:s kampanj i klassfrågan. För första gången på många år anordnades en egen konferens i norra distriktet. Det är ytterligare ett steg på vägen för att bygga ut det kommunistiska ungdomsförbundet.

Torgmöte under västra distriktets konferens
Torgmöte under
västra distriktets konferens
Samlingsbild från södra distriktets konferens
Samlingsbild från
södra distriktets konferens
Torgmöte under norra distriktets konferens
Torgmöte under
norra distriktets konferens
Diskussioner på östra distriktets konferens
Diskussioner på
östra distriktets konferens

Sedan ett antal år har RKU:s norra distrikt varit för svagt för att arrangera egna distriktskonferenser. Ungkommunister i norra Sverige har istället deltagit på östra distriktets konferenser. Men sedan i höstas har ett regelbundet distriktsarbete kommit igång. I Umeå samlades första helgen i februari kamrater från lokalorganisationerna i Ånge, Skellefteå och Umeå.

Hampus Persson, förbundssekreterare i RKU, talade om kongressen och de föreslagna kongressresolutionerna. Andreas Mångberg, medlem i RKU-Skellefteå, höll en inledning om förbundets klasskampanj och dessutom diskuterade deltagarna marxist-leninistisk organisationsteori. Utåtriktade aktiviteter genom ett torgmöte hanns även med innan deltagarna kunde lämna Umeå för den här gången.

Samtidigt som norra distriktet höll sin konferens, höll även västra distriktet konferens i Göteborg. Även om antalet deltagare här var något färre än brukligt var diskussionerna ändå livfulla och givande. Under den utåtriktade aktiviteten höll medlemmar från både RKU-Karlstad och RKU-Göteborg tal om bland annat miljöfrågan och krisen samtidigt som Rebell såldes.

En vecka senare hölls konferenser även i RKU:s östra och södra distrikt. God stämning och givande politiska diskussioner genomsyrade även dessa konferenser. Glädjande var också att södra distriktets konferens i Malmö var mer välbesökt än på länge.

RKU ger sig nu in i en vår bestående av förberedelser och diskussioner inför förbundets 11:e kongress i maj. Byggandet av det kommunistiska ungdomsförbundet går vidare.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion