Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

"Tillsammans är vi starka"

Ett gott gäng tjejer samlades första helgen i mars på tjejkurs för att diskutera jämställdheten både inom och utanför förbundet. Helgen präglades av bra stämning, motivation och systerskap.

Deltagarna kom från Göteborg, Uppsala, Karlstad, Ånge och Gislaved till Proletären FF:s klubbstuga i Göteborg för att diskutera jämställdheten inom och utanför RKU. Arrangörer var KJU, Revolutionär Kommunistisk Ungdoms kvinno- och jämställdhetsutskott.

På schemat stod bland annat att prata om hur feminism och kommunism hänger ihop. Inledning hölls av Lisa Engström som arbetar på Proletären. Hon pratade om de strukturer som gör att det ser ut på ett visst sätt och hur dessa strukturer kan ge uttryck. Exempelvis i lägre löner, sämre hälsa och ofrivilliga deltidsanställningar.

En omfattande diskussion fördes om situationen på skola och arbete där deltagarna fick berätta om egna erfarenheter. Berättelser om lyckad arbetsplatskamp och organisering bland sina kollegor kom upp.

Flera deltagare vittnade om svårigheten i att försöka diskutera politik och organisera sig när man inte är fast anställd eller nästan aldrig träffar sina kollegor. Tips om att börja med mer grundläggande frågor, som handskar i flera storlekar och vikten av att vinna de små kamperna för att kollegorna ska bli motiverade att ställa krav togs upp som exempel.

Leonora Lundvall höll en inledning där hon redogjorde för de olika härskartekniker som finns som används för att ta makten och förminska personer. Det togs upp exempel som klapp på huvudet, gäspningar, snarkningar och himlande med ögonen. Allt för att tydliggöra att den andra personens åsikt inte är viktig. Något som de flesta tjejer känner igen, och säkert även en del killar. Strategier för att motverka dessa härskartekniker diskuterades.

På lördagskvällen höll Fanny Edstam och Esmeralda Källu ett träningspass med fysiska övningar och boxning. Många övningar var utmanande, som att bära varandra på axlarna, gå skottkärra och stå i planka en längre stund. Alla deltagare kämpade på och var riktigt stolta över sig själva när de klarade av övningarna.

Tjejkursen avslutades med en diskussion om den interna jämställdheten där vikten av sammanhållning och uppbackning togs upp. Männen har länge övat på att organisera sig tillsammans, vilket är något kvinnor borde bli bättre på.

Vi kom överens om att det är viktigt att stötta varandra, synliggöra problem och dela med oss av våra synpunkter. Tillsammans är vi starka!

Fanny Edstam

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion