Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Rapport från RKU:s elfte kongress

Under Kristihimmelsfärdshelgen samlades ett 80-tal ungkommunister på Marx-Engelshuset i Göteborg för att genomföra förbundets elfte kongress. Det blev tre dagar fyllda av politisk diskussion, många bra beslut och god kamratskap.

Fjorton lokalorganisationer fanns representerade på denna elfte kongress. Det är en markant ökning från förra kongressen då antalet var elva. Detta är både glädjande och hoppfullt, och bådar mycket gott för kongressperiodens kommande två år.
Vi välkomnade flera nybildade lokalorganisationer – Ånge, Umeå, Skellefteå, Lund och Karlskoga - som alla är lovande faktorer för förbundets fortsatta utbyggnad i alla distrikt. Det är glädjande att RKU har byggt ut så mycket i framförallt Norrland, något som ju gjort att det tidigare insomnade norra distriktet har vaknat till liv igen. Det var inspirerande att lyssna till de nybildade lokalorganisationernas verksamhetsberättelser, och som medlem i en lokalorganisation som har några år på nacken slås man då av hur viktigt det är att ett tjugoårigt förbund inte bara traskar på i samma gamla invanda spår utan faktiskt fortsätter bygga ut, fortsätter pröva nya sätt att bedriva verksamhet, fortsätter dela erfarenheter med kamrater från alla lokalorganisationer så att vi kan växa oss större och starkare på alla håll i landet.

Förutom de 14 lokalorganisationerna gästades kongressen av ett antal internationella gäster. Kamrater från spanska CJC, italienska FGC, tyska FDJ, danska Kommunistisk Parti samt norska Röd Ungdom fanns med och framförde hälsningar från sina respektive organisationer. Även tjeckiska KSM, brittiska Red Youth, belgiska Comac, kubanska UJC, Svensk-Kubanska föreningen, Svensk-Koreanska Föreningen, Folkrörelsen Nej till EU och Kultur- och Idrottsföreningen Spartacus hade skickat hälsningar som lästes upp från presidiet.

Som sig bör genererade kongressen många bra diskussioner. Delegaterna behandlade motioner som rörde allt från förbundets syn på Nordkorea och läget i Venezuela till friskolor och antirasistiskt arbete. Dessutom röstades motioner om bland annat ett centralt studieutskott och en nationell mötesturné med Kvinno- och Jämställdhetsutskottet igenom, så nu har vi mycket lärorika studier att se fram emot de kommande åren!

Tre resolutioner antogs; en om vårt förbundsbyggande, en om den ekonomiska krisen samt en om klimatet. Den senare är ett resultat av det beslut om en nationell klimatdiskussion som fattades på tionde kongressen, och den slår fast att det enda sättet att långsiktigt rädda miljön är att bygga ett socialistiskt samhälle med en socialistisk miljöpolitik.

Och det är den uppfattningen som har genomsyrat hela kongressen. Även om en viss oenighet kring sakfrågor kan och ska uppstå så finns det en sak förbundet alltid enas runt – visionen om det socialistiska samhället.

Efter val av ny centralstyrelse bestående av 15 ordinarie ledamöter och två suppleanter avslutade RKU:arna kongressen med Internationalen, fast beslutna om att en annan värld är möjlig.

Moa Hamark
Centralstyrelsen

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion