Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU samlar till kongress

På Revolutionär Kommunistisk Ungdoms förbundscentral i Göteborg har det varit hektiska veckor. Nyligen kom Rebell nr 1, 2013, ut och nästa vecka, under Kristihimmelfärds helgen, är det dags för kongress.

Kongressen, som är den 11:e sedan RKU bildades 1994, kommer bland annat att behandla ett förslag på ett nytt handlingsprogram och välja en ny centralstyrelse. Över hundra motioner har skickats in med olika förslag som kongressen ska ta ställning till.
Totalt väntas uppemot ett hundratal ungkommunister besöka kongressen på Marx-Engelshuset i Göteborg, antingen som delegater med rösträtt, eller som observatörer eller åhörare. Dessutom väntas ett antal gäster från såväl våra skandinaviska grannländer som Sydeuropa.
Kongressen både utvärderar de gångna två åren och stakar ut linjer för kommande verksamhet. Ett viktigt arbete för RKU är att fortsätta stärka och bygga ut förbundet.
Det är därför glädjande att förbundet nu består av 14 lokalorganisationer, jämfört med 11 inför förra kongressen.

RKU, det kommunistiska ungdomsförbundet, har en viktig uppgift i att finnas och verka bland ungdomar och på skolor men också i att skola framtidens partimedlemmar politiskt och organisatoriskt. Därför är kongressen viktig och därför är det viktigt att RKU stärks!

August Eliasson
för RKU:s arbetsutskott

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion