Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU stärker kontakten med ungkommunister i Sydeuropa

RKU stärker sitt internationella samarbete med ungkommunister i Sydeuropa. I höstas var en RKU-brigad i Grekland och under våren har RKU:are besökt Italien och Spanien. Tre länder med växande kommunistiska ungdomsförbund.

– Genom att stärka kontakten med kämpande ungkommunister i Sydeuropa stärker vi också oss själva, säger Povel Johansson, RKU:s internationella utskott, som deltagit på alla tre resorna.
I september 2013 besökte en RKU-brigad bestående av 14 medlemmar Grekland och Aten och det kommunistiska partiet KKE:s ungdomsförbund KNE:s festival Odigitis. En lyckad resa som innebar stärkta kontakter med de grekiska ungkommunisterna. I senaste numret av RKU:s tidning Rebell kan den intresserade läsa utförliga reportage, artiklar och en lång intervju med en representant för KNE:s internationella utskott.
Under våren har RKU fortsatt arbetet med att knyta kontakter med europeiska ungkommunister. I mars besökte representanter för RKU:s internationella utskott både det spanska ungdomsförbundet CJC, Kommunistiska Ungdomskollektiven, och det nybildade italienska ungdomsförbundet FGC, Kommunistiska ungdomsfronten.

I ett vårvarmt Madrid höll CJC sin 8:e kongress. Povel Johansson fanns på plats som representant för RKU och vittnar om ett förbund som går framåt. Sedan förra kongressen har CJC mångdubblat sitt medlemsantal, även om förbundet fortfarande är litet jämfört med till exempel de grekiska ungkommunisterna. Liksom Grekland har Spanien drabbats hårt av EU:s och politikernas budgetåtstramningar. Ungdomsarbetslösheten är skyhög men samtidigt växer protesterna. CJC är en aktiv del i det motståndet och lyfter, precis som de grekiska ungkommunisterna, fram kampen mot opportunismen och vikten vid att stå fast för de antiimperialistiska principerna, och att inte vika sig för reformismen.
CJC lyfter också fram kampen mot patriarkatet som viktig och förbundet ger tillsammans med sitt moderparti ut en feministisk tidskrift. När den offentliga sektorn slås sönder är det kvinnor i allmänhet och arbetarkvinnor i synnerhet som drabbas hårdast.

Povel Johansson deltog även som representant för RKU i Rom och på italienska FGC:s första kongress. FGC är ett försök att återbilda den kommunistiska ungdomsrörelsen i Italien, ett land som har en stolt kommunistisk tradition men där det gamla kommunistpartiet förföll i opportunism och där försöken att återbilda kommunistpartier tyvärr också till stora delar misslyckats.
I en intervju med RKU:s utsända berättar Raffaele Timperi, FGC:s centralstyrelse, att de opportunistiska kommunistpartierna misslyckats i valet.
– Vi hoppas och tror att vi därmed kommer att få många nya medlemmar.
Raffaele Timperi menar att det är viktigt att markera en total opposition gentemot EU och socialdemokratin, något han menar att de befintliga kommunistpartierna i Italien misslyckats med.
– Vi behöver återuppbygga den kommunistiska rörelsen!
Det italienska kommunistpartiet var en gång det största europeiska kommunistpartiet utanför de socialistiska länderna med över två miljoner medlemmar efter andra världskriget och mer än 30 procent av rösterna på 70-talet.
– Vi ser på vår historia med respekt, men vi har också en hel del erfarenheter och lärdomar vi måste göra. De begick misstag som vi bland annat har diskuterat på vår kongress.
På kongressens sista dag, där ca 200 ungdomar deltog, röstades ett teoretiskt dokument igenom med bland annat analyser över de italienska kommunisternas historia. Framförallt blickade dock kongressen framåt.
– Vårt första steg är skolning, vi är många nya medlemmar och vi har öppna studiegrupper för både medlemmar och icke-medlemmar, berättar Raffaele Timperi.
Viktiga frågor för FGC är skolan, där förbundet kämpar mot avgifter, för gratis utbildning för alla, men också EU, som de kopplar till den ekonomiska krisen.
– EU går inte att förändra, det är kapitalets union, konstaterar Raffaele Timperi.
Stämningen på kongressen kan beskrivas som optimistisk men ändå realistisk. De italienska ungkommunisterna vet att de har ett enträget och mödosamt arbete framför sig. Varken Rom eller ett kommunistiskt ungdomsförbund kan byggas på en dag.

Grekland, Spanien och Italien visar att den kommunistiska rörelsen utvecklas och växer. I Sydeuropa formeras en ny ung marxist-leninistisk rörelse, redo att ta lärdom av erfarenheter och misstag i den kommunistiska rörelsens historia. I Sverige står RKU beredda att på samma sätt utveckla och föra framåt den kommunistiska ungdomsrörelsen.

August Eliasson

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion