Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Angående att ”våga” ta debatten om rasism

Det finns en uppsjö av politiker i Sverige som menar på att våra problem med rasism i samhället beror på att man inte har vågat tagit upp frågan, samtidigt som SD berömmer sig själva för att ha väckt debatten. Jag menar dock att det inte är anledningen till problemen med rasism i Sverige, problemet är det hela politiska styret här. Överklassen tjänar på rasismen, de vill självklart hellre att samhällsproblem skylls på varandra än på dem. Drivna av profitbegär använder politiker det här så att arbetsvillkorena och lönerna hålls nere. Så att debatten inte vågas ta är inte felet, politikerna som gör sitt bästa för att dölja de verkliga problemen är felet.

Jag vill med det säga att påståendena om att debatten inte vågas ta upp inte är mer än en dålig bortförklaring. Det vi behöver är en klasskamp som siktar mot ett jämställt Sverige utan segregationer, så låt dig inte luras av borgarnas dåliga påståenden!

Oskar Bergqvist
RKU-Gävle

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion