Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Demonstrationerna i Turkiet fortsätter

Sedan den 28 maj pågår stora demonstrationer runt om i Turkiet mot premiärminister Tayyip Erdogan och hans regeringsparti AKP.
Protesterna började när det blev känt att regeringen planerade att riva stora delar av Geziparken i Istanbul, ett av få grönområden som är öppet för allmänheten i stadens centrala delar, för att ge plats åt ett nytt shoppingcenter. Människor samlades i parken för att hindra att träden höggs ner och vägrade flytta sig när parken skulle börja rivas.

Den 29-31 maj attackerades de fredliga demonstranterna på premiärminister Tayyip Erdogan order av kravallpolis. Polisen var väldigt våldsam och använde vattenkanoner och stora mängder tårgas. Ambulanser nekades tillträde till området och flera människor skadades allvarligt. Attackerna mot de fredliga protesterna i Geziparken medförde att stora demonstrationer hölls på Taksimtoget i centrala Istanbul. Demonstranterna krävde regeringens avgång och ett stopp för polisvåldet.

De nya demonstrationerna bemöttes med ännu värre våld från polisens sida. Bl.a. har det kommit vittnesmål från både demonstranter och sjukvårdspersonal om att polisen ska ha skjutit gummikulor mot ögonen på flera personer som sökt akutvård med svåra skador i ögonen, att ambulanspersonal återigen ska ha nekats tillträde till platsen, att den överdrivna användningen av tårgas ska ha lett till flera fall av allvarliga andningssvårigheter och att vattenkanonerna ska ha preparerats med kemiska tillsatser vilket har lett till att många har fått frätskador på huden. Fyra personer dödades av polisen i denna demonstrationsvåg.

Demonstranterna har vid flera tillfället tvingats bort från Taksimtoget men återkommit dit och på andra platser med ökande styrka. Demonstrationer, och även strejker med samma krav, hålls i flera större städer runt om i Turkiet. Polisen har fortsatt att agera våldsamt sedan de första dagarna och i nuläget har flera personer dödats. Många har gripits, däribland flera journalister som filmade eller skrev om övergreppen.

Demonstrationerna saknar tydlig ledning och ingen vet ännu var de kommer att leda. Men i dagsläget är deltagandet från socialister, progressiva, fackföreningar och vänsterstudentföreningar högt, jämfört med konservativa eller religiösa grupper. Turkiets Kommunistiska Parti (TKP) uppmanar människor att delta i protesterna och ger dem sitt stöd. Det gör även Kurdiska Arbetarpartiet (PKK).

Många demonstranter kräver att de amerikanska militärbaserna i Turkiet ska stängas och att Turkiet ska sluta delta kriget mot Syrien. Många demonstrerar också för kvinnors rättigheter och mot regeringens religiöst konservativa och kvinnofientliga politik.

Regeringspartiet AKP i Turkiet är ett socialkonservativt, sunnimuslimskt parti med kopplingar till internationella Muslimska Brödraskapet. Ekonomiskt för de en nyliberal politik, med stora skillnader mellan rika och fattiga som följd. Polisvåld och rättsövergrepp mot demonstranter, socialister, journalister och minoritetsbefolkningen kurder är vanligt i Turkiet och repressionen har ökat under de elva år som AKP suttit vid makten.

Kampen för en ljusare framtid står på Taksimtorget och i hela världen. Vi i RKU inspireras av
Turkiets och Kurdistans arbetare och unga: det är rätt att göra uppror! Demonstrationerna kan bli en början på en revolutionär medvetenhet och kamp mot kapitalismens våld och förtryck, för
människovärde och socialism. Vi arbetare och studenter världen över bär samhället på våra axlar och därför bär vi också framtiden. Socialismen är framtiden, och framtiden är vår!

Internationella utskottet

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion