Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Protestera mot Barack Obamas Sverigebesök! Nej till krig mot Syrien!

Pin: Nej till kriget mot Syrien
Pin: Nej till kriget mot Syrien

Den 4-5 september har USA:s president Barack Obama planerat att besöka Sverige. Det är första gången en amerikansk president är på ett officiellt statsbesök i vårt land och tiden för hans besök går inte att betrakta som en slump. I nära anslutning till hans besök sker en omfattande NATO-övning i Östersjön där Sverige deltar. Karlskrona kommer den 7 september agera värdhamn för mer än 30 krigsfartyg där udden riktas mot Ryssland.

Trots att Sverige inte är medlemmar i NATO har vi sedan länge både deltagit i övningar och skarpa insatser i NATO:s regi. Vi har också upplåtit vårt territorium till det imperialistiska NATO där de exempelvis övat flygbombning som senare genomförts utomlands. Att USA och Obama har mycket stor inflytande i krigskoalitionen är ingen hemlighet och att Sveriges regering nu tar emot båda två med öppna armar är ett tydligt bevis på vårt lands delaktighet i imperialismens krig och krigshets.
Det land som sedan två år blivit utsatt för denna enorma krigshets är Syrien. Utländska krafter pumpar in pengar och stödjer rebellerna i kampen mot den folkvalde presidenten al-Assad, allt för att tjäna sina egna intressen.

Att imperialistiska länder aktivt motarbetar länders folkvalda regeringar och kategoriskt trampar på deras rätt till självbestämmande är ingenting nytt. Det har skett förr och det kommer ske igen. USA och dess allierade bedriver idag krig i bland annat Afghanistan, där också svenska trupper deltar.
De senaste dagars krigshets tyder på att ett USA-lett angrepp mot Syrien inte ligger långt bort. Allt förnuft, logik och krigsmotstånd verkar vara som bortblåst och det är skrämmande att återigen se hur omvärlden så lättvindigt köper all propaganda för krigsinsatser.

Det är mot denna bakgrund vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom, tillsammans med vårt moderparti Kommunistiska Partiet, samlar till demonstrationer över hela landet och uppmanar alla antiimperialister och krigsmotståndare att sluta upp. Vi måste visa vår avsky mot USAs vidriga utrikespolitik och kalla deras president för det han är: en mördare.
Vi riktar också vår ilska mot den svenska regeringen för att aktivt understödja denna fiende mot mänskligheten. Sverige ska inte bidra med en krona eller soldat till imperialismens krig världen över.

Vi måste se igenom krigspropagandan som sprids och kämpa mot imperialismen!

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion