Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU i kampanj för en bättre skola

Under hösten kampanjar RKU i skolfrågan. Med bokbord, affischeringar, protestmöten och mycket mer kommer RKU kämpa för en bättre skola.

Affisch: Förbjud friskolor
Affisch: Förbjud friskolor
Affisch: Stoppa betygshetsen
Affisch: Stoppa betygshetsen
Klistermärke: Förbjud friskolor
Klistermärke: Förbjud friskolor
Under rubriken »vår framtid – vår skola – vår klass» kommer RKU lyfta fram hur högerns skolpolitik framför allt drabbar arbetarklassens unga. Vinstintresset har tagit över skolan och vi elever har blivit handelsvaror. Skolsystemet handlar idag inte om att ge oss en bra utbildning, utan istället om att ge vinst åt skolornas ägare. De kommunala skolorna drabbas också av stora nedskärningar. Vi elever får betala priset genom färre lärare och sämre utbildning. Dessutom ökar segregationen och skolan har blivit en sorteringsanstalt där de elever som har bra förutsättningar och fullt stöd hemifrån favoriseras. RKU säger ifrån mot den här utvecklingen. Vi säger nej till friskolor och vill att alla resurser används till att rusta upp en förstatligad skola. Vi är mot betygshetsen i skolan. Skolan ska förbereda för deltagande i samhälls- och arbetsliv, inte spela ut elever mot varandra i betygstävling.

Protestmöten 30 november

Runt om i Sverige kommer RKU anordna protestmöten mot högerns skolpolitik. Slut upp för att protestera mot att utbildning har blivit en vara att tjäna pengar på istället för en skola som utbildar kritiskt tänkande samhällsmedborgare. Tid och plats för arrangemangen kommer annonseras på här på webbplatsen

Sprid RKU:s kampanjmaterial

RKU har tagit fram flygblad, klistermärke, affisch och pins i kampanjen. Vill du hjälpa till att sprida RKU:s material? Hör av dig till RKU:s förbundscentral (031-244417, rku@rku.nu).

Vill du att RKU kommer till din skola?

Under kampanjen kommer vi i RKU besöka så många skolor som möjligt. Vill du att vi kommer till din skola och har bokbord eller håller en föreläsning? Hör av dig till RKU:s förbundscentral (031-244417, rku@rku.nu).

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion