Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Norska ungdomar för en läxfri skola

Under helgen 1-3 november samlades Röd Ungdom till jubileumskonferens i Oslo. 200 ungdomar uppmärksammade att det revolutionära ungdomsförbundet i Norge firade 50 år med tre dagar av politiska diskussioner, föredrag och självklart en stor fest. RKU.nu passade på att få en intervju med ordföranden Seher Aydar om Röd Ungdoms senaste kampanj - för en läxfri skola.

Seher Aydar
Seher Aydar,
ordförande Röd Ungdom

Berätta om bakgrunden till kampanjen!
– Redan 2009 började vi diskutera skolfrågan ur ett klassmässigt perspektiv. Vi såg att utbildningen var anpassad för barn från välbärgade hem. Det tydligaste exemplet är läxorna och beslutade driva en kampanj för en läxfri skola.

Hur gick ni tillväga för att få ut ert budskap och vad fick ni för respons av eleverna?
– Vi genomförde en kampanj där vi besökte alla skolor i städerna i Norge. Många uppfattade vårt budskap som lite ovanligt, då var det bara vi som drev den här frågan, förutom några forskare. Men det var många elever som kände igen sig och höll med oss. Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom elevråden som vi menar ska fungera som elevernas fackförening.
Fler och mer ungdomar hörde av sig och ville delta i kampanjen, många som inte var med i Röd Ungdom eller något annat ungdomsförbund. Då startades upp en grupper för en läxfri skola runt om hela landet.

Hur gick ni vidare med kampanjen efter att ha fått med er så många elever?
– När frågan blev stor under 2011 beslutades att vi skulle genomföra en veckas lång läxstrejk, samt demonstrationer i de 5 största städerna och manifestationer på andra orter. Över 45 000 elever anslöt sig till Facebook-evenemanget för läxstrejken och frågan fick stor uppmärksamhet i media.

När ni började kampanjen var det inte många som höll med er, hur ser situationen ut nu?
– Nu är läxfri skola en fråga på dagordningen. Varje år ungdomsrådet (ett slags elevernas riksdag) samlas röstar de för en läxfri skola. Varje gång utbildningsministern blir intervjuad kommer frågor om en läxfri skola. Trots att vi inte inte drev frågan i år har det ändå förekommit läxstrejker runt om i Norge. Vi har lyckats vända debatten.

Varför tror du att kampanjen blev så lyckad?
– Det är många ungdomar som upplever en frustrationen över den politiska verkligheten. Den här frågan grep in och gav verktyg för unga att förändra sin egen vardag. Vi träffade en nerv hos ungdomar som handlar om vilken skola ska vi ha? Och den frågan är mycket större än bara läxor.

William Wismeier

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion