Studera, kämpa, lär!

Innehåll

#Ockupera universitet i Göteborg

Nedskärningar, privatiseringar och utförsäljningar sveper över Sverige med ett tempo som gör det svårt för oss alla att hinna reagera och inte minst protestera. Helt plötsligt står vi där, med alla försämringar, utan att vi ens hunnit blinka.
Men Jan Björklund och hans stora ambitioner om att förstöra den svenska skolan fullständigt har börjat halta. Den senaste Pisa-undersökningen* visar att den svenska skolan blivit generellt sämre på alla punkter.

I somras presenterades ett lagförslag som kallas för stiftelsereformen med möjlighet för universitet och högskolor att bli privata stiftelser och starta aktiebolag. Smart av majoren att skicka ut förslaget på remiss när lärare och elever inte är på sina skolor. Men trots det taktiska draget fick lagförslaget stark kritik. Nu är stiftelsereformen ute på en vända till, men inget tyder på att innehållet kommer förändras nämnvärt.
Detta har skapat utrymme för lärare, elever och övrig personal att agera mot stiftelsereformen. Proteströrelser har nu bildats på flera städer, bland annat i Lund, Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

I Göteborg har vi hittills haft tre så kallade stormöten och på det senaste antog vi följande manifest:

#ockuperauniversitetet Göteborgs manifest
Det var med passivitet som regeringens förslag till att göra om landets universitet och högskolor till stiftelser först mottogs av studenter och universitetsanställda. Sedan dess har saker förändrats. Den 14:e november så anordnades aktioner och rådslag runt om på Sveriges lärosäten kring parollen #ockuperauniversitetet med en tydlig utgångspunkt:

Stoppa stiftelsereformen. Idag är vi redo att formulera oss i ett manifest där vi med enad röst deklarerar: vi är här för att stanna - vi är Sveriges nya studentrörelse. Vi har sett på medan stora delar av den lägre utbildningen lämnats över i händerna på privata aktörer. Resultatet av privatiseringen, av att utbildning transformeras till en handelsvara, det ser vi bland annat i den försämrade kvalitén på utbildningen och den ökade stressen för lärare. Privatiseringen av apoteket, äldrevården och sjukvården är skräckexempel på vad som kan hända då allmännyttan avskaffas och läggs i privata aktörers händer.

Förslaget till stiftelsereform, som under juni 2013 lades fram av regeringen, innebär att privata aktörer öppnas upp för att finansiera utbildningen, samt att den offentliga styrningen kommer att ersättas av en stiftelse som ser till så att utbildningen utvecklas i enlighet med finansiärernas intressen. Detta kommer att leda till att näringslivets inflytande ökar inom den högre utbildningen - på studenters, anställdas och offentlighetens bekostnad. Resurser kommer att gå från redan underfinansierade institutioner, såsom humaniora och samhällsvetenskap, till utbildningar som kan anpassas till näringslivets intressen. Utbildningen riskerar att förvandlas till en institution som styrs av de som har råd att finansiera den, istället för att demokratiskt främja samhällets utveckling.

Stiftelsereformen är även ett allvarligt hot mot vår möjlighet att överhuvudtaget kunna studera. I flera platser runt om i världen har avgifter införts eller höjs för studier på universitetsnivå. Stiftelsereformen öppnar upp just för detta. Högskolestiftelserna ges möjlighet att införa avgifter för alla studerande. Utöver detta så ges även stiftelserna möjligheten att bestämma vilka som har rätt att studera på alla nivåer – inklusive bidrag till forskning och doktoranders utbildning. Detta förslag är en fortsättning av den process som startade hösten 2011, då regeringen beslutade att införa avgifter för utomeuropeiska studenter. Idag kostar det över 100 000 kr att studera ett år på de svenska lärosätena.

Denna utveckling skulle vara negativ för oss studenter. Högre studier skulle bli ett privilegium för individer från rika familjer, och utesluta resurssvaga grupper. Vi skulle behöva arbeta parallellt med våra studier för att kunna betala våra avgifter till stiftelserna – om vi ens skulle ha turen att få ett arbete. Redan idag befinner vi oss i en mycket svår situation, i och med vårt låga studiemedel - som ligger 16 % under den officiella fattigdomsgränsen – och den enorma bostadsbristen i flera av de större universitetsstäderna.

I oktober drog regeringen tillbaka sitt förslag till stiftelsereform för utredning. Anledningen var att flera delar i förslaget var oklara och dåligt utredda. Utbildningsminister Jan Björklund lovar dock att driva igenom reformen i ny skepnad om några månader. Detta innebär att vi har fått en unik möjlighet att organisera oss för att stoppa denna stiftelsereform. Den ger oss möjligheten att bygga upp en studentrörelse som organiserar sig efter våra egna intressen av att ha makt över vår utbildning och framtid – och nu har vi vaknat…

Studenter har, i olika delar av världen och vid olika historiska tidpunkter, fungerat som en drivande kraft för utvecklingen av utbildningssystemet och samhället, i demokratins och rättvisans namn. Inte minst de senaste åren har vi sett en explosion av studentkamp runtom i världen. I Chile, Kanada och Storbritannien har hundratusentals studenter demonstrerat mot det privata utbildningssystemet och höjningen av avgifterna för studenter.

Nu tar vi vårt ansvar även i Sverige där privatiseringen av det offentliga inte tycks veta någon gräns. Det är dags att vi själva sätter denna gräns, att vi organiserar oss i studentråd runt om på alla Sveriges lärosäten och att vi med enad röst säger nej till den utveckling vi ser idag. Vi har inget parti eller några förutbestämda metoder – tillsammans formulerar vi vad vi vill och lär oss hur vi kämpar för vår gemensamma sak. Vi tar makten över vår vardag och framtid i våra egna händer, och riktar ett kall till alla studenter runt om i Sveriges lärosäten att gå med i rörelsen. Till alla lärare och anställda på lärosätena, och till alla studenter, lärare och anställda vid den lägre utbildningen, folkhögskola och komvux riktar vi en uppmaning: det finns ingen annan förutom ni själva som kan orsaka den förändring som måste ske inom vårt gemensamma utbildningssystem.

Vi, Sveriges studenter inom den högre utbildningen, accepterar inte att privata intressen ska diktera vår vardag och framtid. Vi accepterar inte att vår utbildning blir en handelsvara, varken på grundnivå eller på högre nivå. Vi accepterar inte ett enda steg mot privatiseringen av högskolor och universitet. Vi accepterar inte att den redan långt gående marknadsanpassningen och underfinansieringen av utbildningen inom humaniora och samhällsvetenskap fortsätter. Vi accepterar inte införandet av avgifter för några studenter, oavsett om de är bosatta innanför eller utanför Europas gränser.
Mot stiftelsereformen och den utveckling vi idag ser inom utbildningen, så sätter vi oss själva: den självorganiserade studentrörelsen. Vi kommer att finnas så länge makten över vår vardag och framtid dikteras av privata intressen. Tills den dagen då utbildningen blir en verkligt demokratisk arena, utvecklad efter samhällets behov genom universitetsanställdas och studenters deltagande, kommer vi att stå i vägen för varje process som för oss längre bort från våra mål. Vi är själva den kraften, som för oss dit.

Vi kräver:

⁃ Stoppa stiftelsereformen!
⁃ Inga privata intressen i den högre utbildningen!
⁃ Mer inflytande för studenter och anställda
⁃ Fri utbildning för alla!

Fanny Edstam,
journaliststuderande på Göteborgs universitet och styrelseledamot i RKU-Göteborg

*Pisa, Programme for International Student Assessment, är en internationell studie där kunskaperna i matematik, naturvetenskap och läsförståelse studeras bland OECD-länders 15-åringar vart tredje år.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion