Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Lokal RKU-ordförande fick pistolkula i brevlådan

I tisdags fick en medlem i RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom) motta ett dödshot. Ett kuvert, innehållandes en skarpladdad pistolkula och ett bifogat brev, hade lämnats i hans brevlåda.

Gruppbild
Gruppbild
Banderoll från RKU-Stockholm
Banderoll från RKU-Stockholm

I brevet kunde följande text läsas:
“Detta är din sista varning innan vi måste vidta åtgärder. Händer det något ytterligare så är nästa kula avsedd för dig. Vi undviker det gärna, det är ditt val.”

- Det är läskigt, säger den drabbade medlemmen Andreas Köhler, 19, som är ordförande i RKU-Karlstad. Det är ju inte heller så att det bara är jag som drabbas av detta. I och med att jag fortfarande bor hemma drabbas också min familj. Även min umgängeskrets blir berörda och ett hot mot en politiskt aktiv är på sikt ett hot mot alla som vill engagera sig.

Det är inte första gången som RKU-medlemmar i Karlstad drabbas av hot. Tidigare har hakkors ristats in på en medlems lägenhetsdörr och nazistiska klistermärken satts upp i samma medlems trappuppgång. Andreas Köhler har tidigare också själv blivit uppringd av en person som sa sig tillhöra en nationalistisk grupp och i samtalet framförde han ungefär samma hot som det senaste: ditt politiska engagemang måste upphöra.

- Även om detta kuvert inte hade någon avsändare är det rimligt att sätta det i ett större sammanhang, säger Simon Renner som jobbar som förbundssekreterare i RKU.
- Nazistiska och rasistiska grupperingar har den senaste tiden ökat sin aktivitet. Minns den fega attacken på den fredliga demonstrationen i Kärrtorp och vad som föranlett den. Denna ökade aktivitet drabbar främst personer med utomsvenskt utseende, men den drabbar också oss: politiskt aktiva personer som är en del av en stor rörelse som skyr nazismen och rasismen som pesten, säger Simon Renner.

Att en medlem i vårt förbund, som enbart består av ungdomar; vissa så unga som 15 år gamla, blir hotade till livet ser vi mycket allvarligt på. En persons politiska engagemang ska inte ligga till grund för hot om våld riktas mot hen.

Hot av detta slag måste å det skarpaste fördömmas. Ingen person ska skrämmas till tystnad för att denne har en politiskt vilja.

I RKU kommer vi fortsätta kampen mot rasistiska röreleser och vi kommer hela tiden utpeka det som system som skapar dessa strömningar i samhället: kapitalismen.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion