Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Mycket lyckade konferenser

Den gångna helgen (8-9 feb) anordnade RKU konferenser i förbundets alla fyra distrikt. Totalt deltog 75 ungkommunister från hela landet, relativt jämnt fördelat på de fyra orterna Sundsvall, Norrköping, Göteborg och Malmö.

På konferenserna var det framför allt årets två valrörelser som diskuterades och hur vi på bästa sätt ska nå ut med vårt budskap: det viktigaste valet är att organisera dig. Många intressanta idéer fördes fram och diskussionerna präglades av stor entusiasm. Den generella uppfattningen bland deltagarna var att vi detta år har stora möjligheter att knyta nya kontakter och nå ut till många ungdomar med vår revolutionära politik.

Konferenserna kändes som en bra och viktig start på 2014, ett år som kommer präglas av en hög aktivitsgrad. I det avseendet kunde vi med glädje konstatera hur en märkbar del av deltagarna var nya ansikten, alla fyllda med mycket energi. Det lovar gott inför årets arbete.

Arbetsutskottet

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion