Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Den exluderande debatten

"Tycker du kanske att den etablerade politiken har misslyckats, och känner behovet av att beblanda dig med de som vill åstadkomma en verklig förändring i samhället? Organisera dig mot överklassen, patriarkatet och rasismen. Gå med i RKU", skriver Nils Råstander, RKU-Stockholm

Vi är nu lite mer än två månader inne på "supervalåret" 2014 och den feministiska och antirasistiska debatten går för full maskin. Bra tycker såklart vi, både för att ämnena är lika viktiga som alltid men också för att det oftast bidrar till att vrida samhällsdebatten åt ett mer allmänt vänsterinriktat håll.

Men det finns ett problem i den diskussion som nu förs i tidningar, sociala medier och kommentarsfält. Något saknas för att skapa det helhetsperspektiv som behövs.
Jag talar naturligtvis om klass.
Missförstå mig inte, klassaspekten tas upp till och från, men när den gör det är det oftast i förbifarten och då enbart som ett komplement till de andra maktstrukturer som diskuteras. Det här skapar problem.

Problemet består i att en stor del av den svenska arbetarklassen, som antingen inte berörs direkt eller känner sig berörd av feminism och antifascism, alieneras och hamnar helt utanför. Det här skapar en grogrund för högerns missnöjespartier, där bland andra SD kan plocka upp de problem som folk ser, och förvränga dem till att tjäna deras egna mörka syften.
Det skapar också problem eftersom det fördjupar den klyfta som redan finns mellan å ena sidan de styrande och de politiskt medvetna debattörerna och å andra sidan vanligt folk som ser hur deras livssituation försämras, men inte kan koppla det till någon av de debatter som de ser köras för fulla muggar inom vänstern och övrig etablerad politik.

Detta är inget nytt problem utan har uppkommit till följd av en allt mer individualiserad syn på politiken, framdriven av många års högervindar. Knappt ens de som säger sig ha en vänsterpolitisk agenda vågar tala tillräckligt högt och länge om klass i dessa dagar.

Vad som krävs är att de politiska diskussionerna tas till en nivå som dels inte kräver högskolepoäng för att förstå, men som också innehåller kritik av alla de strukturer som genomsyrar vårt samhälle. Först då kan en till fullo inkluderande debatt hållas, som också kommer att motverka den ljusskygga högerns framgångar, när deras väljare ser att vi vänsterut också kämpar för dem.

Det var ju fint men lättare sagt än gjort, skulle nog många säga.
Någon enkel uppgift är det naturligtvis inte, men för mig som kommunist finns det en uppenbar väg att gå för att uppfylla den: organisering! Genom att folk möts, byter upplevelser och studerar politiskt material tillsammans kan en folklig politisk grund byggas, som har funnits men sopats bort av åratal av tjänstemannastyre, där demokratins innebörd varit att lägga en lapp i en låda vart fjärde år.

Här har de vänsterdebattörer som får stort medieutrymme svikit kampen, det viktigaste valet och den tydligaste uppmaningen skall alltid vara: Organisera dig!
I exakt vad är mindre viktigt.
Men tycker du kanske att den etablerade politiken har misslyckats, och känner behovet av att beblanda dig med de som vill åstadkomma en verklig förändring i samhället? Då vet jag vart du ska! Organisera dig mot överklassen, patriarkatet och rasismen. Gå med i RKU!

Nils Råstander
RKU-Stockholm

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion