Studera, kämpa, lär!

Innehåll

"Inga rasister på våran skola"

Igår hindrades SDU att besöka Globala gymnasiet i Stockholm av elever från skolan. En av eleverna var Love Karlsson, medlem i RKU-Stockholm. I egna ord beskriver han här vikten av att föra kamp där man står.

Elever blockerar ingången till skolan
Elever blockerar ingången till skolan

Vi, elever på Globala gymnasiet, vägrade igår den 25 mars låta Sverigedemokraternas ungdomsförbund komma in på vår skola för att sprida sin propaganda. Detta var ett resultat av lång planering och diskussion som hade börjat i princip i samma stund som vi hade fått beskedet att Sverigedemokraterna skulle komma till vår skola.

Som socialister, feminister, hbtq-aktivister och antirasister så var det en självklarhet för oss att vi måste agera mot att ett islamofobiskt parti med rötter inom den nynazistiska extremhögern skulle få en plattform på vår skola för att sprida sitt budskap.

Detta berodde inte enbart på vår direkta oro över att ha ett ny-fascistiskt parti på den plats där vi som mest behöver kunna känna trygghet, utan också på grund av vår vetskap om hur fascismen och islamofobin blivit alltmer normaliserad i samhället i stort. Skolledningen hade helt i enlighet med den borgerliga demokratins spelregler sagt oss att vi var tvungna att ta in Sverigedemokraternas information, att vi var tvungna att acceptera dem som vilket riksdagsparti som helst. Vi var dock medvetna om att vi som elever och ungdomar hade ett historiskt ansvar att sätta ner foten och säga nej till vittvättningen av de bruna skjortorna.
Oavsett vad skolledningen och de borgerliga medierna sagt så var vi smärtsamt medvetna om konsekvenserna av ett samhälle där religionshat och rasism blivit normaliserat, och vi var tvungna att visa omvärlden att vi aldrig skulle acceptera Sverigedemokraterna som ett legitimt politiskt parti, vare sig de bar bombarjackor eller kostymer.

Aktionsmetoder började diskuteras ett par dagar tidigare i en sluten facebookgrupp. På grund utav skolledningens motstånd var vi tvungna att hålla alla planer hemliga, då vi inte ville att de skulle smuggla in Sverigedemokraterna på något oväntat sätt.
Efter ett relativt brett förankrat beslut om en blockad så skapades en separat grupp för organisering av blockaden med ett neutrala namn (återigen ett sätt att undvika upptäckt). Ett antal personer med erfarenhet av antirasistiskt arbete och sympatisörer från närliggande skolor engagerades också i gruppen, och tillsammans tillverkade vi banderoller och utarbetade en plan för blockaden.

På dagen för aktionen så samlades vi tidigt för att inte missa SDU:arnas ankomst. Vi delades upp oss i två lika stora grupper för att bevaka Globalas två ingångar, och därefter höll vi igång med antirasistiska ramsor.
Efter kanske 20 minuter började ungdomsförbundens representanter anlända, och de släpptes igenom utan problem (även om vissa kanske hälsades mer entusiastiskt än andra). Efter ett tag så anlände då också Sverigedemokraternas representanter, och de välkomnades med ramsor som ’‘SDU - GÅ HEM NU’’ och ’‘INGA RASISTER I VÅRAN SKOLA’’ samt en total blockad.
En viss förvirring tycktes uppstå hos SDUarna då det möttes av en enad, bestämd grupp antirasistiska elever som dessutom påhejades av äldrevårdarna från ett närliggande äldrevårdshem. De var dock vid det här laget fortfarande relativt självsäkra, och efter ett antal misslyckade finter så möttes vi av orden "ses i skolan’’ ackompanjerat av ett hånflin innan det försvann för en lite längre stund.

När det återvände så var det tillsammans med en polispikétbuss, och vi började oroa oss för att de skulle försöka mota bort oss rent fysiskt. Vi var dock fast beslutna att följa vårt banderolls budskap, ’’No Pasarán’’, och en armkedja bildades kvickt.
Ur pikétbussen klev dock endast en ensam poliskvinna som förklarade att vi var tvungna att flytta på oss och släppa in SDU:arna. När vi förklarade att vi inte skulle göra detta backade hon dock utan någon längre diskussion, då motivationen att dra bort och arrestera uppemot 100 elever från deras egen skola inte verkade särskilt hög.

Därefter följde uppemot en timme av tålmodigt blockerande, alltmedan de övriga ungdomsförbunden höll sina bokbord i aulan. Ett antal tidningar anlände för att ta bilder medan de unga Sverigedemokraterna såg allt mer missmodiga ut. Efter ett sista misslyckat försök från rektor Pernilla Ericols att personligen tränga igenom blockaden med SDU:arna i ett lämmeltåg efter så gav de äntligen upp.

Många Sverigedemokrater och andra har i efterhand reagerat med att anklaga oss för att vara odemokratiska. Vi är dock tryggt förvissade om att vi som elever både har rätt till och är skyldiga att stoppa fascistiska krafter från att få ett fotfäste i debatten. Det är däremot inte vår demokratiska skyldighet att tillåta oss matas med SD propaganda av vår egna skola som vi tillbringar större delen av våra liv i och delar med människor från olika religioner, etniciteter och sexuella läggningar. Vi tog kampen trots motståndet från de vuxna i vår närhet, och vi uppmanar alla att göra samma sak på sina skolor och arbetsplatser.

¡No pasarán!

Love Karlsson
RKU-Stockholm

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion