Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Lyckade demonstrationer på internationella kvinnodagen!

I lördags var det internationella kvinnodagen och RKU arrangerade och deltog i demonstrationer och manifestationer på flera orter över hela landet. Glädjande att se var hur flera tusen personer tog till gator och torg och tillsammans visade på vikten av att föra kamp för jämställdhet och feminism.

RKU-Lysekil höll torgmöte på Kungstorget
RKU-Lysekil höll torgmöte
på Kungstorget
Ungefär 4000 deltog i demonstrationståget i Göteborg
Ungefär 4000 deltog i
demonstrationståget i Göteborg
RKU-Bollnäs arrangerade torgmöte tillsammans med Kommunistiska Partiet
RKU-Bollnäs arrangerade torgmöte
tillsammans med Kommunistiska Partiet
RKU-Stockholms banderoll i demonstrationståget
RKU-Stockholms banderoll
i demonstrationståget

Inför årets 8:e mars kunde vi dagarna innan rapportera om att vi i RKU tillsammans med vårt moderparti Kommunistiska Partiet skulle bedriva aktivitet på hela 33 orter över hela landet. För oss kommunister är det en självklarhet att uppmärksamma, inte fira, internationella kvinnodagen. Genom demonstrationer, manifestationer, torgmöten, flygbladsutdelning och tidningsförsäljning kan vi peka på hur ojämställdheten splittrar arbetarklassen samt hur samhällets patriarkala strukturer gör mannen överordnad kvinnan.

I år deltog flera tusen personer på olika arrangemang över hela landet och den goda uppslutningen visar att det finns en stor rörelse i samhället som vägrar acceptera kvinnoförtryck och ojämställdhet.

I RKU anser vi att det är viktigt att genom handling visa vad man tycker. Vi tycker därför det är mycket hoppingivande att aktiviteterna och antalet deltagare på dem på 8:e mars ökar. Det är genom organiserad kamp vi kan nå framgångar.

Vi vill tacka alla som deltog över hela landet och samtidigt rikta uppmaningen till er alla: fortsätta kämpa! Det är bra att så många visar vad de tycker på 8:e mars men för att kampen ska ge resultat krävs det att den förs året runt.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion