Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Fördöm Israels övergrepp på den palestinska befolkningen

Vi ser med ilska och sorg hur Israel återigen tillåts mörda och lemlästa Gazas befolkning. Israel och svensk media påstår att anledningen till Israels övergrepp de senaste veckorna beror på mordet utav tre israeliska bosättare på Västbanken. Vi vänder oss emot det påståendet. Mycket pekar på att Israel redan från början visste vilka som var skyldiga och i jakten på dessa dödades fem palestinier och flera hundra greps utan skäliga misstankar.
Vi menar istället att Israels anfall på Gaza är ett försök att krossa den palestinska motståndsrörelsen och förhindra att nya demokratiska val ska kunna genomföras i Palestina efter det avtal som Fatah och Hamas skrev på i april i år.

Vi vänder oss också emot de hycklande politiker som menar att konflikten är jämbördig; att båda sidor är medskyldiga eller att Israel har rätt till självförsvar. Israel är en expansionistisk apartheidstat som är byggd på över 66 år av terror, krig och förföljelse av det palestinska folket. Palestinierna har all rätt att försvara sig, men också att slå tillbaka mot den israeliska ockupationen.

- Bojkotta Israel
- Solidaritet med det palestinska folket
- Befrielsekamp är inte terrorism

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion