Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Konferenser drog igång valkampanjen

Den gångna helgen anordnade RKU:s östra, västra och södra distrikt konferenser för att på allvar starta igång valkampanjen. Förutom en diskussion om den kommande månadens arbete innehöll de tre samlingarna också utåtriktade aktiviteter.

Torgmöte i Lysekil
Torgmöte i Lysekil
Gruppbild på östra konferensens deltagare
Gruppbild på östra konferensens
deltagare
Flygbladsutdelning i Helsingborg
Flygbladsutdelning i Helsingborg

Med nästan exakt en månad kvar till valet samlades medlemmar och sympatisörer i tre av RKU:s fyra distrikt för konferenser. Värdorterna var denna gång Stockholm, Lysekil och Helsingborg.

Under helgen diskuterades framför allt hur vi i RKU på bästa sätt ska göra för att nå ut med vårt budskap till ungdomar under valkampanjens slutskede. Ett budskap som förvisso inte bara gäller under vår valkampanj utan hela tiden, året runt, oavsett om det är valår eller inte. Ett budskap om att det viktigaste valet är att organisera sig. Diskussionerna var bra och konstruktiva och alla var överens om att en av våra viktigaste uppgifter måste vara att möta ungdomarna i deras vardag, nämligen i skolan. Vi kommer därför satsa extra hårt på att komma ut i just skolor den närmsta tiden och prata politik med eleverna.
Konferenserna innehöll också en diskussion om vårt eget principprogram – den text som förklarar hur vi ser på världen samt presenterar de principer som ligger till grund för vår politik. Eftersom vi som ungdomsförbund hela tiden lockar till oss nya medlemmar samtidigt som medlemmar lämnar på grund av åldersskäl till förmån för vårt moderparti Kommunistiska Partiet anser vi att en sådan diskussion hela tiden måste hållas levande.

Som alltid när vi samlas genomförde vi också utåtriktade aktiviteter: i Stockholm deltog konferensdeltagarna i en protest mot Sverigedemokraterna, i Lysekil hölls ett torgmöte som bland annat tog upp vikten av en bojkott av Israel och i Helsingborg delades det flygblad.

Centralstyrelsen bedömer konferenserna som lyckade och vi gläds åt den trevliga stämningen som präglade alla tre. Vi tror också att dessa fungerade som en bra energiinjektion inför det omfattande men roliga arbetet som en intensiv valkampanjsmånad innebär.

Centralstyrelsen

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion