Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Framgångsrik valkampanj

Idag är det valdag. För RKU:s del markerar det slutet på en intensiv period med mycket politiskt arbete runt om i hela landet. William Wismeier, ordförande i RKU, berättar kort hur han ser på den genomförda valkampanjen.

RKU-aktivitet
RKU-aktivitet
William Wismeier
William Wismeier

Hej William. I lite mer än en månads tid har det varit extra hög aktivitet i alla RKU-organisationer runt omkring i landet. Vilka är dina intryck av förbundets arbete så här på valdagen?

– Överlag är jag mycket nöjd med hur vi i RKU har arbetat under valkampanjen. Vi har kommit ut bra på skolor med bokbord och träffat elever och vi har jobbat bra med att sprida våra flygblad och annordnat torgmöten. Vi har knutit många nya kontakter och vi kommer välja in nya medlemmar på många orter den närmsta tiden. Det är också det som framför allt har varit vårt mål med kampanjen: att växa som organisation. Vi har hela tiden sagt till dem vi möter att det viktigaste valet du kan göra i höst är att organisera dig!

Mycket pekar på att Alliansen inte kommer att bli omvalda. Hur ser du på det?

– Det är alltid farligt att spekulera om utgången i valet till riksdagen, men visst tyder mycket på det. Jag tror det framför allt är ett tecken på att fler, kanske framför allt unga människor, börjar tänka mer vänster i allmän mening. Något som jag generellt tycker är bra.

– Jag har själv mött många ungdomar under valkampanjen som är trötta på privatisering och nedskärningar i exempelvis skolor. Elever som själva vittnar om konsekvenserna av vad högerpolitik gör med deras möjlighet till en bra utbildning. Jag tycker dock det är viktigt att ha med sig hur även Socialdemokraterna i grunden försvarar det rådande systemet som innebär nedskärningar och högerpolitik. Vi får därför inte ha några illusioner om vad ett regeringsskifte kommer innebär.

Med det sagt, hur ser du på framtiden? Hur kommer exempelvis RKU:s arbete se ut den närmsta tiden?

– Jag är helt övertygad om att så som samhället ser ut idag – med att en liten del fortsätter att bli rikare medan fler och fler blir fattigare – kommer att förändras. Jag tror också att vanligt folk kommer fortsätta protestera mot samhälleliga försämringar och att den skaran människor kommer växa till antalet. I detta har RKU stora möjligheter att växa sig starkare.

Rent konkret så kommer vi i RKU den närmsta tiden som jag sa tidigare välja in nya medlemmar och göra så de känner sig välkomna.

– Vi kommer också anordna flera offentliga informationsmöten om RKU på många olika orter. Sedan kommer vi i förbundet som vanligt fortsätta bedriva vårt politiska basarbete som består av att besöka skolor, hålla medlemsmöten, vara ute och affischera, sälja vår tidning Rebell, ordnar kampanjer och mycker mer.

– Vi i RKU är tillskillnad från många andra ungdomsförbund aktiva året runt, och inte bara i valtider. Detta för att vi tror på att vi själva hela tiden måste kämpa för ett annat samhälle. I den kampen känner vi oss nu stärkta då vi knutit nya kontakter i valrörelsen.

Är det något du vill tillägga?

– Jag vill uppmana dig som läsare att ta steget och organisera dig i RKU. Det kommer behövas mer än någonsin!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion