Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU-Karlskrona presenterar sig

Lördagen den 27 september höll RKU-Karlskrona konstituerande möte och bildade därmed för första gången en RKU-organisation i staden. Organisationen består i nuläget av tre medlemmar men har redan stora planer på att växa och framöver utgöra det självklara vänsteralternativet för ungdomar i Karlskrona.

F.v: Anton, Elias och Denize
F.v: Anton, Elias och Denize

Den nybildade organisations består av medlemmarna Elias, Denize och Anton. Alla tre har tidigare varit medlemmar i Ung Vänster men efter interna stridigheter i kombination med en ökad misstro till Ung Vänsters politik har de nu valt att organisera sig i RKU.
– Jag var extremt missnöjd med utvecklingen inom Ung Vänster och jag kände till slut att min politiska övertygelse gjorde att jag inte kunde vara med där längre. Jag ville istället kämpa för att göra förändring på riktigt, säger Elias som var den som gick med i RKU först, då som ensam medlem på orten.
– Min upplevelse var att man inom Ung Vänster i princip accepterar att människor har en prislapp, att man inte kan tänka längre än det rådande kapitalistiska systemet och att man istället för att förändra det strävar efter att förvalta det, fyller Anton i.

Trots att organisationen minst sagt är ung har medlemmarna stora planer för framtiden. Just nu står utbyggnad och synliggörande av förbundet på schemat.
– Det finns en stor potential att bygga ut organisation och bli fler medlemmar i Karlskrona. Det är många ungdomar som är trötta och jävligt arga på hur det ser ut idag, och som vill ha en förändring. Samtidigt så tror jag att många ungdomar känner sig svikna av Ung Vänsters agerande och jag tror att det kan ha förstört organisationssuget hos många, säger Elias.
Ung Vänster har som bekant uteslutit och stängt av medlemmar av olika anledningar den senaste tiden. Ett exempel på det är Denize som blev avstängd eftersom hon uttalade sitt stöd för en annan medlem som blivit utesluten. Varken Denize, Elias eller Anton tror dock inte detta faktum behöver vara ett problem.
– Vi måste visa upp att vi är ett nytt alternativ. Vi måste visa att vi vill bygga en bred folkrörelse av ungdomar som vill förändra samhället. Något som vi till delar redan lyckats göra bland våra vänner och som vi får fortsätta med, avslutar Anton.

Vi hälsar RKU-Karlskrona varmt välkomna och ser med glädje fram emot att få följa deras utveckling.

Simon Renner
förbundssekr. RKU

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion