Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Lyckad protestaktion mot NATO

Igår höll RKU protestmöten mot NATO på tre olika orter i landet. Här kan du läsa talet som RKU:s internationella sekreterare Povel Johansson höll på Järntorget i Göteborg. Klicka på länken längst ner för att se youtubeklippet av talet.

Några veckor innan valet beslutade alliansregeringen att skriva under ett avtal som gör Sverige till ett av Natos “värdländer”. Avtalet innebär att Natos trupper får träna och genomföra insatser på svenskt territorium samt att Sverige ska upplåta militärbaser och bistå med infrastruktur åt Nato.
Avtalet är bara ett i raden av utrikes- och militärpolitiska beslut som fattats de senaste åren och som knyter upp Sverige till världens mest aggressiva militärallians.

Sedan 2002 har svenska soldater dödat och dödats i Afghanistan under Natos ledning.
Samtidigt har den svenska regeringen upplåtit det norrländska övningsområdet, stort som Belgien, för militärövningar och utveckling åt USA och Nato.
Över svenskt territorium, får alltså Nato öva på att med attackflyg och drönare bomba sönder hus, broar och hela byar uppbyggda till att efterlikna samhällen i Mellanöstern och Afrika.

Förra året anslöt sig Sverige till den Nato-ledda insatsstyrkan Nato Response Force. Som med sina 13.000 soldater, stridsflyg och krigsskepp som ska vara beredda att sättas in var som helst i världen där folk vågar sätta sig upp emot USA:s intressen.
Det nya avtalet med Nato utgör ingen ny politisk linje. Men beslutet är ett steg mot ett fullständigt Nato-medlemskap och skickar en klar och tydlig signal till omvärlden om att Sverige är en del av USA-imperialismen.

Idag håller vi i RKU - Revolutionär Kommunistisk Ungdom ett torgmöte mot de svenska politikernas försök att ansluta oss till krigsalliansen Nato.

Vårt torgmöte i Göteborg är en del av en nordisk aktionsdag mot Nato, med anledning av att den danske högerpolitikern Anders Fogh Rasmussen lämnar över stafettpinnen som Natos krigarkung till den norske sossen Jens Stoltenberg. Denna blocköverskridande uppslutning kring USA-imperialismen finns också här i Sverige.

Hos den nya rödgröna regeringen finns ingen som helst vilja att ändra den politiska utvecklingen. Socialdemokraterna hävdar likt Alliansen att Nato är ett fredssamarbete som man ställer sig bakom och Miljöpartiet skrev i våras under på försvarsberedningens vilja om att utveckla samarbetet med krigsalliansen. I dagarna gick man med på att lägga ännu fler skattemiljarder på att utveckla nya Jas-plan och ubåtar.

Vänsterpartiet är förvisso formellt motståndare till Nato. Men i praktiken har man röstat för både det svenska deltagandet i Afghanistan och bombningarna av Libyen, och med sådana motståndare behöver imperialismen inga allierade.
Samtidigt som Nato och USA krigar, mördar och bombar i imperialismens globala krig har svenska politiker mage att peka ut Ryssland och de ryska imperialisterna som det största hotet mot världsfreden.

De som förespråkar ett Nato-medlemskap menar att Sverige skulle vara tryggare och säkrare som Nato-medlem. Som om det skulle vara lättare att hålla sig borta från krig, genom att alliera sig med krigsförande länder.
Tvärt om menar vi.
Det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige kommer inte från Ryssland utan kommer från ifrån våra egna politiker som gjort Sverige till en del av Nato och som vill att vi ska bli en del av deras angreppskrig.
Smyganslutning till Nato hotar inte bara vår nationella säkerhet när vi blir indragna i fler väpnade konflikter. Det hotar också vår nationella självständighet, när vi allt mer blir en utrikespolitisk marionett som springer USA:s ärenden.

Det påstås att Sverige behöver samöva med Nato för att kunna upprätthålla krigsmaktens förmåga. Det handlar då inte om förmågan att försvara Sverige, den har vi sedan länge blivit av med, utan det handlar om förmågan att delta i imperialismens krig.

Vi vänder istället på resonemanget.
Sverige ska absolut inte samöva med Nato eftersom Sverige inte ska delta i USA:s krig. Istället säger vi:
– Lägg ned insatsförsvaret och skrota yrkesarmén - Återinför den allmänna värnplikten.
– Avbryt utvecklingen av nya Jas-plan och ubåtar - Inte en krona ska gå till imperialismens krig
– Avsluta alla samarbeten med Nato - För alla nationers rätt till självbestämmande och därför att imperialismens bomber aldrig kan befria ett folk.
– Sverige ut ur Nato, och Nato ut ur Sverige

» Youtube: RKU håller torgmöte mot NATO

Povel Johansson,
internationell sekr. RKU

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion