Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Manifestera mot en svensk smyganslutning till NATO

Idag och på lördag kommer några lokalorganisationer inom RKU anordna manifestationer mot krigsalliansen NATO. Är du också motståndare till att Sverige upplåter vårt land till NATO samt värnar neutraliteten uppmans du att delta. Tid och plats nedan.

I början av september beslutade den dåvarande regeringen att göra Sverige till ett så kallat "värdland" för NATO. Det är ännu ett steg till att lura in oss i en krigsallians som vi inte vill tillhöra och som riskerar att dra in oss i krig!
Sedan tidigare är Sverige medlem i Partnerskap för Fred, också ett NATO-projekt. Och NATO har hållit flera stora övningar med full krigsinsats på svensk mark.
Vi säger nej till att smyganslutas till NATO! Svenska folket måste få säga sitt, och svenskarnas motstånd mot NATO har alltid varit större än stödet. Så slut upp och protestera mot NATO du med!

Tid och plats:

Göteborg: Järntorget, kl 18.00 idag.
» Facebookevent Göteborg

Karlstad: Soltorget, kl 16.00 idag.
» Facebookevent Karlstad

Umeå: Rådhustorget, kl 16.00 idag.
» Facebookevent Umeå

Norrköping: Hörsalsparken, kl 14.00 på lördag (OBS!).
» Facebookevent Norrköping

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion