Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

RKU startar upp i Falkenberg

Torsdagen den 4 december höll RKU-Falkenberg konstituerande möte och bildade därmed en ny lokalorganisation i det kommunistiska ungdomsförbundet. Organisationen består i dag av tre medlemmar som alla ser på framtiden som organiserad med stor entusiasm.
RKU-Falkenberg kommer den närmsta tiden fokusera på att göra sig synliga i staden genom att affischera mycket och besöka de lokala skolorna med bokbord; detta för att dra till sig fler intresserade och på sikt växa större. Alla tre är övertygade om att det finns stor potential till detta då många unga i Falkenberg känner sig trötta på den allt hårdare högerpolitiken.

Bor du i Falkenberg (eller i närheten av staden) och är intresserad av att komma i kontakt med RKU? Hör då av dig till vår förbundscentral genom att antigen skicka ett mejl till rku@rku.nu eller ringa 031-244417

Simon Renner,
förbundssekr. RKU

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion