Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Bra uppslutning på RKU-konferenser

Den gångna helgen arrangerade tre av RKU:s fyra distrikt konferenser. Konferenserna hölls i Umeå, Norrköping och Göteborg, och samlade totalt ett femtiotal ungdomar.
Konferensernas huvudsakliga innehåll utgjordes av förberedelser inför RKU:s tolfte kongress som vi i ungdomsförbundet håller i Göteborg den 14-17 maj senare i år. Då många av konferensdeltagarna är nyare medlemmar i förbundet och därmed inte deltagit på en kongress tidigare talades det grundligt om vad en kongress är, varför den är så viktig för förbundet samt om hur man gör när man skriver en motion.

Konferenserna markerade starten på en intensiv period de kommande månaderna för RKU. Förbundets lokalorganisationer kommer nu ägna mycket tid åt att diskutera förbundets politik och utvärdera den gångna kongressperioden samt skriva motioner för att förbättra och utveckla vår organisation. Med detta som grund tror vi i förbundets ledning att vår tolfte kongress har alla möjligheter att bli en bra samling där vi tillsammans stärker det kommunistiska ungdomsförbundet.

Simon Renner,
förbundssekr. RKU

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion