Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU samlar till kongress

Den 14-17 maj håller RKU kongress, den tolfte i ordningen. Kongressen hålls på Marx-Engelshuset i Göteborg, i samma sal där förbundet 1994 bildades.
På kongressen kommer deltagare från hela landet tillsammans utvärdera de två åren som gått sedan kongressen 2013, både den egna organisationen men också det politiska läget i Sverige och i världen. Deltagarna kommer utifrån förbundets olika lokalorganisationers verksamhetsberättelser dra viktiga lärdomar inför framtiden.

Kongressen kommer också besluta om vilka frågor och arbetssätt RKU ska jobba med under de kommande två åren, samt välja en ny förbundsledning – centralstyrelse.
Inför kongressen har alla medlemmar och organisationer rätt att skicka in motioner som de önskar att kongressen ska ta ställning till. Eftersom RKU är en demokratisk organisation som bygger på medlemmarnas egna engagemang och initiativförmåga utgör detta arbete grunden för kongressen.

Kongressen kommer besökas av gäster från olika organisationer som står förbundet nära, både utländska och svenska. Detta är ett steg i ledet att tillsammans med andra bygga ut den progressiva rörelsen nationellt såväl som internationellt, samt att lära av varandra.

För frågor om kongressen, ta kontakt med RKU:s förbundscentral: 031-244417 eller rku@rku.nu

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion