Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

"Delta i Fredsloppet!"

RKU:s centralstyrelse uppmanar alla att delta i Fredsloppet.

RKU:s centralstyrelse
RKU:s centralstyrelse

Den internationella solidaritet är mycket viktig för oss i Revolutionär Kommunistisk Ungdom – kampen mot förtryck var än i världen det sker har alltid utgjort grunden för vår politik. Vår politik och vårt förbund genomsyras av grundtanken om att ”En annan värld är möjlig”, oavsett om det gäller här i Sverige, i Palestina eller på andra platser runt om i världen.
När man deltar i Proletären FF:s Fredsloppet gör man denna tanke till verklighet; man visar i handling att man tror på en annan värld. Därför uppmanar RKU:s centralstyrelse alla som har möjlighet att delta i Fredsloppet som äger rum den 19 september i Slottsskogen, Göteborg.

På bilden ses RKU:s centralstyrelse iklädda Proletären FF:s t-shirts. Bilden togs på centralstyrelsemötet 29 augusti.

Läs mer:

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion