Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Hjälp till att sprida det kommunistiska budskapet!

RKU har tagit fram nya affischer och flygblad i sju olika viktiga sakpolitiska frågor. Det nya materialet kommer under hösten att spridas över hela landet av RKU:s medlemmar och sympatisörer.
Under de breda dagsaktuella parollerna som lär kunna samla många ungdomar lyfts uppmaningen om att »Organisera dig för förändring«, det viktigaste man kan göra om man vill se ett annat, bättre, samhälle.
Om du vill hjälpa till med att sprida materialet kan du helt kostnadsfritt beställa det från RKU:s förbundscentral. Ring 031-244417 eller mejla rku@rku.nu för att göra det.
Visa i handling att du vill ha ett annat samhälle!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion