Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU-Norrköping: "Vi kan alla hjälpa till, våga vägra Nato"

Följande debattinlägg är skrivet av RKU-Norrköping och publicerades i Folkbladet igår torsdag (17/9).

Refugees Welcome-manifestationer hålls nu på flera håll; också här i Norrköping. Manifestationen är ett led i den ökade aktivismen kring flyktingmottagandet, som har skett som en motreaktion på den vedervärdiga, rasistiska behandlingen av flyktingar i Europa, och som en vilja att hjälpa de nödställda. Så långt är allting gott.
En ökad aktivism och solidarisk uppslutning kring denna fråga när de fascistiska vindarna blåser kallare och kallare i Sverige är enbart att betrakta som bra. Det är dock något som luktar unket kring den uppslutning som kommer ske nu på onsdag, och som skett över hela Sverige. För oss i RKU Norrköping är det nämligen högst besynnerligt att företrädare för samtliga riksdagspartier (med undantag för Sverigedemokraterna) har kommit för att visa sitt stöd och hålla tal, när samma riksdagspartiers krigshets har skapat den situation vi bevittnar inte minst i Syrien.

Sverige har flörtat med NATO sedan många år tillbaka. Nu stämmer alla borgerliga riksdagspartier upp i kör för att Sverige ska bli medlem i den imperialistiska militäralliansen. När den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström angrep den svensk-saudiska vapenhandeln gick borgerligheten i taket, trots Saudiarabiens framträdande roll i finansiering av bland annat. terroristorganisationer.
Inte heller går Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fria: År 2011 var de väldigt angelägna om att skicka Jas-plan till det då krigshärjade Libyen. Det är ett vidrigt hyckleri som dessa partier gör sig skyldiga till, och när dessa går upp för att tala på Tyska torget nu på Onsdag är inte deras händer mindre täckta i blodet från imperialismens offer. Vi i RKU Norrköping säger nej till krigshetsarnas ”humanism” och nej till svenskt medlemskap i NATO - för fred i världen och mot imperialismen.

RKU-Norrköping

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion