Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU bildar ny organisation i Sundsvall

RKU-Sundsvall
De nya medlemmarna tillsammans med
Göran Sjöstrand, centralstyrelsen

Tisdagen den 19 januari höll RKU-Sundsvall sitt konstituerande möte och bildade därmed en ny lokalorganisation inom RKU.
På mötet deltog fem unga kamrater som redan innan det officiella bildandet bedrivit aktivitet i staden, bland annat genom affischeringar. Från RKU:s centralstyrelse deltog Göran Sjöstrand (t.h. på bilden) och han vittnade om en entusiastisk stämning bland de nya medlemmarna.
Suget efter att hålla mycket aktivitet visade sig redan två dagar efter mötet då delar av den nya lokalorganisationens medlemmar bemannade ett bokbord på ett offentligt möte arrangerat av Kommunistiska Partiets Sundsvallsavdelning.

Vi hälsar den nya organisationen och dess medlemmar varmt välkomna till RKU och konstaterar med glädje att det kommunistiska ungdomsförbundet bygger ut på ytterligare en ort.
Vill du delta på ett möte eller komma i kontakt med organisationen går det bra att mejla sundsvall@rku.nu
Det går också bra att följa dem på facebook. För att komma till deras facebook-sida, klicka HÄR

Simon Renner,
ordförande RKU

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion