Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU samlade till distriktskonferenser och protesterade mot Nato

Protestaktion mot brittiskt krigsfartyg
Protestaktion mot brittiskt krigsfartyg

Lördagen den 6 februari anordnade RKU:s fyra distrikt konferenser som totalt samlade ett 60-tal ungkommunister från olika delar av landet. Konferenserna hölls på orterna Kristianstad, Göteborg, Stockholm och Umeå.
På konferenserna lanserades den nationella kampanj som RKU nu i februari kommer genomföra mot krigsalliansen Nato och värdlansavtalet. Förutom diskussioner om värdlandsavtalet samt om hur vi på bästa sätt kan nå ut med vårt krigsmotstånd till ungdomar genomfördes även utåtriktade protestmöten mot Nato under konferenserna. Med anledning av att det brittiska krigsfartyget HMS Monmouth låg i Göteborgs hamn under helgen genomförde kamraterna i det västra distriktet en protestaktion i anslutning till fartyget.
På konferenserna sammanfattades även den viktiga diskussion som under de senaste månaderna förts inom RKU om hur vi kan organisera fler tjejer i det kommunistiska ungdomsförbundet.

Konferenserna bedöms överlag som lyckade och utifrån diskussionerna om den kommande kampanjen tror centralstyrelsen att den kommer kunna bli bra. Läs mer om den inom kort på RKU:s hemsida.

Centralstyrelsen

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion