Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU:s ordförandes tal på protestdagen mot Nato och värdlandsavtalet

Här nedan kan du läsa Simon Renners, RKU:s ordförande, tal på RKU:s kampanjdag mot Nato och värdlandsavtalet:

Krigsmotståndare,
just nu upplever Europa den värsta flyktingkris sedan andra världskriget. Miljoner människor har tvingats fly ifrån krig och miserabla förhållanden i främst Syrien, Afghanistan, Irak och norra Afrika. Många av dem har tagit sig hela vägen till oss i Sverige.
Att människor flyr, det är ingen normaltillstånd i världen, så som många vill göra gällande. Vore det inte för krig och utsugning skulle människor inte ha någon anledning att lämna sina hemländer.

Det är en individuell tragedi för varje människa som tvingas fly. Den massflykt vi idag ser innebär dock även att länder töms på befolkning vilket medför att hela länder slås i spillror.
Ansvariga för den här utvecklingen är de politiska makthavarna och kapitalistklasserna i västländerna som inte böjer sig för att invadera hela länder för sina egna intressens skull. Man startar krig och finansierar terroristgrupper, så fungerar imperialismen i praktiken.
Vill man sätta stopp för den flyktingkris vi nu ser måste man angripa dess verkliga orsaker, nämligen krig och de imperialistiska ländernas jakt på profit och kontroll över områden.

Samtidigt som detta sker håller våra folkvalda politiker i riksdagen på att smygansluta Sverige till krigsalliansen Nato. Denna krigsallians, som i grunden kontrolleras av USA – den mest aggressiva av alla imperialistiska makter i världen – är i allra högsta grad ansvarig för de konsekvenser vi nu ser i flyktingströmmarna.
Genom värdlandsavtalet, som väntas röstas igenom i riksdagen den 26 maj i år, knyts Sverige allt närmre denna krigsallians. Värdlansavtalet innebär bland annat att Nato-soldater får placeras i vårt land, att Nato får bedriva krig från Sverige samt att Nato-trupper får införa kärnvapen på svensk mark. Detta är mycket allvarligt och om värdlandsavtalet röstas igenom innebär det i praktiken att vi upplåter inte bara vårt territorium utan även vårt försvar och försvarspolitik åt USA och Nato.

Sveriges närmande till Nato började inte med att den före detta överbefälhavaren Sverker Göranson i tysthet undertecknade värdlandsavtalet två veckor innan valet 2014, Sveriges uppslutning bakom Nato och USA:s imperialistiska politik går betydligt längre tillbaka än så. Sverige har bland annat deltagit i de USA och Nato-ledda krigen mot Afghanistan och Libyen, med alla riksdagspartiers aktiva stöd, inklusive Vänsterpartiet. Sverige har också sålt vapen till USA som bland annat använts i kriget mot Irak samt upplåtit svensk mark till militärövningar för både USA:s och andra Natoländers soldater. Listan kan göras lång.

Idag protesterar vi i RKU – Revolutionär Kommunistisk Ungdom – mot Nato och värdlandsavtalet på 11 orter runt om i landet. Här i Göteborg; i Malmö i söder, upp till Umeå i norr. Vi protesterar mot att Sverige ska närma sig denna aggressiva krigsallians och på så sätt bidra till en upptrappad krigshets i vårt närområde med udden riktad mot Ryssland.
Vi säger att Sverige inte ska vara en lydstat under USA och västimperialismen utan istället vara ett neutralt land som själv sätter sin agenda. Vi tar kamp mot militarismen och säger nej till Nato och nej till ett svenskt värdlandsavtal. Konsekvenserna av krig och utsugning ser vi dagligen omkring oss, vill vi ha ett annat samhälle måste vi ta kamp för det!

För en organiserad och villkorslös kamp mot Nato och mot imperialism finns bara ett ungdomsförbund i Sverige: RKU. Kom med i kampen!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion