Studera, kämpa, lär!

Innehåll

RKU anordnar brigadresa till Irland

Under påsken kommer RKU genomföra en brigadresa till Irland för att delta på 100-årsjubileet av påskupproret 1916.
Påskupproret var den första större väpnade konflikten under 1900-talets kamp för irländsk självständighet, och har sedan dess varit en minnesdag för både självständigheten och den republikanska rörelsen på hela Irland.

Under dagarna kommer vi knyta kontakter med kommunister på Irland och försöka få lite inblick i de mest aktuella frågorna just nu. Därutöver kommer vi också resa runt i landet för att lära oss om den republikanska rörelsens historia från början av 1900-talet och framåt, med särskilt fokus på den laddade konflikten i Nordirland.

Brigadresan avslutas med ett deltagande på demonstrationen i Belfast till minne av upproret. Totalt på brigadresan deltar 13 stycken RKU-medlemmar.

Joel Assarsson,
internationell sekr.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion