Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Sluta spela med i Expressens drev, SSU och Grön Ungdom!

Sedan några dagar bedriver bombhögerns eget husorgan Expressen en formlig kampanj mot Kommunistiska Partiet och RKU. Med den gamla vanliga anklagelsen att vi är våldsbejakare kräver Expressen – vars journalistkår har stött vartenda krig från Gulfkriget 1991 till Libyenkriget 2011 – att övriga partier och ungdomsförbund som vi samarbetar med inför 8 mars runt om i landet ska ta avstånd från oss.

Dessvärre spelar välkammade ungdomsförbundare med i drevet. Trots att våra organisationer ofta har haft bra samarbeten utifrån vår gemensamma uppfattning om kampen för jämställdhet, så väljer ledningarna i både SSU och Grön Ungdom att hugga samarbetena i ryggen inför journalisternas utfrågning. Om det är hotet mot framtida politiska karriärer som ligger bakom eller bara sedvanlig politisk feghet inför media låter vi vara osagt.
Vad som dock tål att sägas är att internationella kvinnodagen en gång i tiden instiftades av just sådana farliga revolutionärer som vi. Det är inte någon liberal högtidsdag då partier som sitter och förvaltar ett samhälle byggt på både klass- och kvinnoförtryck kan gå ut och demonstrera mot den politik de själva för. 8 mars är en socialistisk högtidsdag med fokus på just kvinnoförtrycket som en oskiljaktig del av det kapitalistiska systemet och för att betona att endast en jämställd arbetarrörelse är stark nog att kämpa för socialismen.

Grön Ungdom eller SSU har ingen rätt att välja vilka som får eller inte får delta på 8 mars och definitivt har inte högerblaskan Expressen någon sådan rätt.
Vi vill därför uppmana de partier och ungdomsförbund som de senaste årtiondena anslutit sig till den revolutionära arbetarrörelsens feministiska högtidsdag att sluta spela med i Expressens drev och visa lite ryggrad. Annars kan ni lika gärna stanna hemma nästa 8 mars.

Robert Mathiasson
Ordförande i Kommunistiska Partiet

Simon Renner
Ordförande i RKU

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion