Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Läs RKU:s ordförandes 1 maj-tal

Här nedan kan ni läsa RKU:s ordförande Simon Renners tal på Röd Front 2016 i Göteborg. Ni kan också se talet på youtube, länk finner ni längst ner.

Kamrater,
det gör mig oerhört glad att se att vi är så många här idag. Det är ett tecken på att den antikapitalistiska rösten inte går att tysta. Det är ett tecken på att människovärdet väger tyngre än marknadsvärdet. Det är ett tecken på att en annan värld är möjlig.

Vänner och 1-majfirare,
vi lever i en tid där vanliga människor ska delas upp i grupper för att sedan ställas mot varandra. Taktiken att härska genom att söndra är i sig inte ny, den har den härskande klassen genom tider alltid använt sig av för att behålla sin makt. Däremot har det på senare år blivit tydligt hur den används i praktiken.
En grupp som ska ställas mot andra, och som är särskilt hårt utsatt i dagens samhälle, är vi ungdomar. Genom speciella ungdomsavtal och en hög arbetslöshet ska vi utgöra ett lönesänkande B-lag på arbetsmarknaden. Bristen på bostäder har skapat en konkurrens som i praktiken gör det omöjligt för oss att skaffa ett tryggt boende. I den segregerade skolan får vi lära oss att det viktigaste är individen, och att vi ska skita i kollektivet.

Det är kort och gott inte lätt att vara ung i dagens Sverige. Faktum är att vi ungdomar på många sätt är den första generationen som växer upp med sämre förhållanden än vad vår föräldrargeneration hade.

Till skillnad mot vad många säger är det inte vi ungdomar ska beskyllas för att vi står utan jobb eller saknar en bostad, eller inte når upp till betygskraven i skolan. Vi är varken mer lata, kräsna eller vad för andra dumheter man nu kan komma på, än våra föräldrar.
Nej, vårt problem är uteslutande att vi lever under ett misslyckat system. Ett system som inte ser till allas behov av trygghet utan istället baseras på att skapa störst möjliga rikedom åt ett fåtal. Det är inte oss det är fel på kamrater, det är det kapitalistiska systemet, punkt!

Om man menar allvar med pratet om att skapa jobb åt alla, ung som gammal, eller att alla ska kunna ha någonstans att bo, måste man därför blicka mot ett annat samhällsbygge, ett som sätter människan i centrum och våra behov: det är ett socialistiskt samhälle kamrater.

1 maj-firare,
en av de viktigaste frågorna för oss ungdomar idag är frågan om bostad.
Enligt Hyresgästföreningens rapport om unga vuxnas boende från förra året så saknar 353 000 personer mellan 20-27 år ett eget boende. Samma rapport fastslår också att en tredjedel av de ungdomar som idag har en bostad har en osäker boendeform, exempelvis ett andrahanskontrakt eller liknande.

Att det råder bostadsbrist i landet är sedan länge ett faktum. Av landets 290 kommuner är det mer än hälften, 156 stycken, som uppger att de saknar bostäder. Ett problem som är värst i storstäderna. Här i Göteborg har exempelvis snittiden för hur lång tid det tar att få ett kontrakt på en hyresrätt mer än fördubblats bara de senaste fem åren, från 690 dagar år 2011, till 1 492 förra året.
Det är så det går när man lämnar allt vad samhällsansvar heter till marknaden mina vänner. Enligt marknadens logik är bostadsbristen inte bara en konsekvens utan också en nödvändig förutsättning för den nuvarande bostadsmarknaden. Genom att låta det råda ett permanent underskott av bostäder kan man skapa en konkurrens som driver upp priserna på de befintliga.
Enkelt uttryckt så blir en lyckad kapitalistisk bostadspolitik en som inte förser alla med tak över huvudet. Det spelar därför ingen roll om jag som bostadssökande exempelvis väljer att följa sajten jagvillhabostad.nu:s tionde tips på vad man ska göra för att skaffa sig ett eget boende: “ge aldrig upp! Var alltid trevlig och artig, även om det känns hopplöst ibland. Man vet aldrig vem som kan tänkas bli ens framtida hyresvärd”. Slut på tipset.
Det säger sig själv att när det inte finns bostäder till alla så kommer en del att bli utan, alldeles oavsett hur jädra trevlig man än är. Målet får aldrig bli att lära hopplösa ungdomar att le, målet med en bostadspolitik värd namnet måste istället vara att se till så att det finns bostäder till alla som behöver!

Vi i RKU säger att politikerna måste ta sitt samhällsansvar och besluta om nybyggandet av billiga hyresrätter där vanliga människor har råd att bo. Till de ungdomar som idag upplever situationen som hopplös riktar jag också uppmaningen om att organisera er – tillsammans går det att som kollektiv vända hopplösheten till en styrka med vilken man kan förändra. Det krävs bara att vi är tillräckligt många.

1 maj-firare,
kapitalet söker sig dit det går att göra profit. Den nyliberala privatiseringsvåg som dom senaste åren sköljt över Sverige har gjort ett stort ingrepp i den svenska skolan, och faktiskt förändrat den i grunden.
Utbildning har idag blivit en vara och genom friskolor så tillåts riskkapitalbolag göra trygga vinster på eleverna. Detta visade sig med all önskvärd tydlighet för tre år sen då det stora skolföretaget John Bauer gick i konkurs och lämnade över 10 000 elever i ovissheten över vad som skulle hända med deras skolgång precis innan sommarlovet. Detta samtidigt som företagets ägare plockade ut flera miljoner i vinst.
Friskoleexplosionen och det fria skolvalet har också lett till att skolan har blivit ännu mer segregerad, vilket befäster och stärker klassklyftorna i samhället.

För oss här som kan se lite längre än till nästa kvartalsrapport är det självklart att så fort man tar in vinstintresset i skolan så leder det per automatik till en sämre utbildning.
Det går att tala sig hes om effektivisering, sanningen är dock ändå att någonstans ska vinsten tas ifrån. Genom att minska lärartätheten, minska andelen behöriga lärare, minska tillgången till läromedel med mera, kan friskolornas ägare tjäna pengar på sina elever.

Detta system är faktiskt helt världsunikt för Sverige sedan Chile häromveckan beslutade att skrota sitt system som tillät vinstdrivande aktiebolag i grund- och gymnasieskolan. Jag undrar om stadsminister Stefan Löfven kommer att stoltsera med detta när han om en halvtimme talar uppe vid Götaplatsen. Ett tal som enligt sossarna själva ska handla om att prioritera samhällsbygge framför växande klyftor. Jag rekommenderar ingen av er att gå dit, men visst skulle det vara intressant att höra hur han får ihop den ekvationen.
Vi är RKU menar att friskolor ska förbjudas. Skolan ska inte vara en arena för vinstintresse utan syfta till att ge alla elever, oavsett vilken klassbakgrund dom har och oavsett var i landet dom bor, en likvärdig och bra utbildning. Så länge vi låter marknaden styra över ungdomars utbildning kommer den fortsatt att försämras.

Kamrater,
ingenting ges till oss gratis. Vi måste själva ta upp kamp för våra rättigheter och för att förändra samhället. Vi måste organisera oss tillsammans med andra för att göra kampen kraftfull. Tvärtemot den nyliberala idén om att ensam är stark är det endast kollektivet som är starkt nog att förändra.
Om vi vill se ett annat samhälle, där ingen tillåts tjäna pengar på någon annans arbete, om vi vill se ett samhälle där utanförskap och segregation inte existerar, om vi vill se ett samhälle där vi rättvist delar på det vi har: då börjar kampen här idag.
Vi i RKU samlar skol- och arbetarungdomar som inte bara har visioner om ett socialistisk Sverige, utan som också är beredda att kämpa för det. Så om du som ung undrar var du ska vända dig med dina tankar om ett annat samhälle sätt vill jag säga: i RKU finns en plats för dig!
Jag avslutar därför mitt tal, på arbetarklassens högtidsdag med uppmaningen: kom med oss! Tillsammans förändrar vi samhället!
Röd Front, kamrater!

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion