Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

RKU samlar till konferens

Imorgon, torsdag 5 maj, inleds RKU:s nationella konferens som ska hållas i Göteborg under Kristi Himmelsfärdshelgen.
RKU håller nationella konferenser vartannat år, och då träffas medlemmar från hela landet för att lyssna på intressanta föredrag, diskutera politik och bygga förbundet starkare. Till årets konferens har RKU:s centralstyrelse tagit fram en ny organisationshandbok vars innehåll kommer utgöra grunden för konferensen. Konferensen kommer även att bjuda på föredrag om situationen i Sydamerika och på Nordirland såväl som talarskola och workshops i skrivande.

I år anordnas konferensen parallellt med Kommunistiska Partiets partibyggarkonferens. Med 70 anmälda ungkommunister och ännu fler partimedlemmar beräknas helgen samla totalt uppemot 200 deltagare, vilket såklart är ett stärkande besked bara en knapp vecka efter den stora kraftansamlingen inför 1 maj. Även Kommunistiska Partiets konferens kommer ha fokus på processen att bygga partiet starkare.

Moa Hamark,
Arbetsutskottet

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion