Studera, kämpa, lär!

Innehåll

Ledare: Inte en välfärdskrona åt kapitalisterna!

Tisdagen den 8 november presenterade regeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu, före detta socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, den så kallade Välfärdsutredningen på en pressträff i Rosenbad.

Reepalus uppdrag har varit att utifrån den rödgröna regeringens direktiv se över den fråga som varit en av de mest omdiskuterade inom svensk politik de senaste åren: vinster i välfärden. Ska privata företag tillåtas tjäna pengar på vanliga människors behov av sjukvård och rätt till skolgång?
Utredningens förslag är ja, det ska de. Dock ska deras möjlighet till vinstuttag begränsas till sju procent (på investerat kapital) plus att »hårdare kontroll« ska se till så att de skattemedel som företagen får faktiskt används till ändamålen.
Utredningens fina ord till trots så säger den svart på vitt att det är okej för privata företag att stjäla våra gemensamma skattepengar i ren vinstutdelning. Sju procent kan vid en första anblick låta som en liten summa pengar (i synnerhet jämför med dagens avsaknad av begränsningar) men då ska man komma ihåg att vissa företag är riktigt stora spelare.
Vårdföretaget Attendo är till exempel i eget kapital värt 4,45 miljarder. Sju procent av det blir över 300 miljoner. Så mycket skattemedel skulle varje år kunna delas ut rätt till företagets aktieägare.

Kommentarerna på förslaget om vinstbegränsning lät sig inte vänta. »Hot mot valfriheten!« och »Ren och skär fondsocialism!«, dundrade den svenska järnladyn Annie Lööf fram.
Alla allianspartier är tillsammans med högerpartiet Sverigedemokraterna motståndare till en vinstbegränsning, de ställer sig därmed på tvären mot vad det svenska folket tycker i frågan. Bara en av tio är för dagens obegränsade vinstutdelning medan 27 procent vill förbjuda vinster i välfärden helt och hållet.
Det enda partiet i riksdagen som tycker så är Vänsterpartiet vars hela kandidatur i det senaste valet handlade om just ett förbud mot vinster i välfärden. I utbyte mot lovat gehör i frågan har de stöttat minoritetsregeringens budget men de verkar nu alltså bli snuvade på den konfekten.

Frågan om vinster i välfärden är för oss kommunister principiell: privata företag ska inte tillåtas tjäna pengar på ungdomars utbildning eller sjukas behov av vård. Elever och patienter ska inte vara varor på en marknad, punkt slut. Så fort man tar in ett vinstintresse i exempelvis skolan kommer dessutom eleverna i första hand bli de drabbade av bland annat nedskärningar och mindre lärarledd undervisning – någonstans måste vinsten tas ifrån.
Frågan har dock potential att vara större än så. Det eftersom den i grunden handlar om huruvida vi i samhället ska äga någonting samhällsnyttigt gemensamt eller inte. Den rymmer helt enkelt ett socialistiskt frö, något vi i den progressiva ungdomen måste ta fasta på.

Här och nu måste vi kämpa mot de nyliberala krafterna som sedan 80-talet utarmat den svenska välfärden, där vinstdrivande företag i densamma är ett konkret exempel. Men målet är inte att återgå till någonting som varit utan vi måste blicka framåt.
Vi måste kämpa för ett samhälle där alla elever har rätt till en likvärdig skola, där vi har en sjukvård baserad på våra behov och där vi också äger den ekonomiska makten.

Simon Renner

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion