Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Pin: Stoppa betygshetsen

10.00SEK
Pin: Stoppa betygshetsen
37 mm i diameter.
Pris: 10.00SEK

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion