RKU:s centralstyrelse

RKU:s centralstyrelse väljs av kongressen och är förbundets högsta verkställande organ. Centralstyrelsen väljer inom sig en ordförande, sekreterare och andra poster samt de olika utskott som under kongressperioden bedriver förbundets arbete.

Till skillnad från många andra ungdomsförbund röstar inte kongressen om konstitueringen av centralstyrelsen, vilket medför att alla ledamöter har lika ansvar inför kongressen. Centralstyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet genom den förbundsanställde, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra förbundsordföranden och förbundssekreteraren.

Sakarias Bergsén

Stockholm
Student
Ordinarie ledamot

Arvid Gustafsson

Göteborg
Förbundsordförande
Ordinarie ledamot

Linda Kiibus

Malmö
Student
Ordinarie ledamot

Andreas Köhler

Karlstad
CNC-operatör
Ordinarie ledamot

Nadja Lundberg

Göteborg
Student
Förbundssekreterare
Ordinarie ledamot

Emelie McBay

Stockholm
Växeltelefonist
Ordinarie ledamot

Jakob Lejon

Sundsvall
Gymnasiestudent
Ordinarie ledamot

Linn Hamark

Norrköping
Student
Ordinarie ledamot

Rasmus Nilsson

Kristianstad
Gymnasiestuderande
Ordinarie ledamot

Viktor Engström

Stockholm
Student
Suppleant