Socialismen är framtiden - framtiden är vår!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Lägre löner ger inte fler jobb!

Centerpartiet har gått ut med ett förslag om att ungdomar ska kunna anställas till 67 procent av den avtalsenliga lönen. Förslaget sägs vara för att ungdomar lättare ska komma in i arbetslivet. Men förslaget är ett slag i luften. Företagen anställer inte fler bara för att det blir lägre löner.

Anledningen till krisen är att det konsumeras för lite, att vi handlar för lite helt enkelt. Därför löses inga problem med att ge lägre löner. Tvärtom bör lönerna höjas mycket för arbetare. Detta skulle leda till att vi kunde öka (framförallt den offentliga) konsumtionen och hjulen skulle kunna börja rulla i samhället.

Även om fler ungdomar skulle få jobb med lägre löner, så innebär det bara att någon annan blir arbetslös. Är det bättre att en 50-åring är arbetslös än en 20-åring?

Centerns Ungdomsförbunds ordförande Magnus Andersson försöker framställa det som radikalt och nytänkande förslag. Han skulle helst se att det inte fanns några kollektivavtal alls, utan att vi skulle slåss om jobben genom att konkurrera om vem som kan ha lägst lön.

Centerns förslag är inte radikala, de är reaktionära. Magnus Anderssons modell har redan testats. I Sverige för över hundra år sedan där man fick stå med mössan i hand för direktören och hoppas att det fanns något jobb idag. I USA idag, när vanligt folk behöver ha två eller tre jobb för att kunna försörja sina familjer.

Vi har mycket radikalare förslag. Dela på jobben genom sex timmars arbetsdag med bibehållen lön! Så skulle vi kunna minska arbetslösheten och förbättra arbetsmiljön. Sänk pensionsåldern så vi unga kan komma in på arbetsmarknaden. Bygg ut offentlig sektor, satsa på ett statligt bostadsbyggnadsprogram! Just genom att bryta med den nyliberala ordningen skulle alla kunna garanteras rätten till arbete.

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion